Tài chính

Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL).

Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Theo đó, PXL đã bị xử phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật một loạt các báo cáo trong thời gian từ năm 2017 -2021.

Cụ thể, PXL công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét, về giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2017.

Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2019 trên 10% và chuyển từ lỗ sang lãi trên báo cáo kiểm toán năm 2020; báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, PXL ghi nhận doanh thu đạt 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,13 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,4% và giảm 95,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 92,6% về còn 60,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 0,17 tỷ đồng về 1,09 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 19,6%, tương ứng giảm 0,63 tỷ đồng về 2,59 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 155,6%, tương ứng tăng thêm 2,07 tỷ đồng lên 3,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính đến ngày 31/3/2022,  PXL có vốn điều lệ 827,22 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex sở hữu 19,1%, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam (Idico) nắm 8,5%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu PXL giao dịch ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên