Tài chính

Đầu tư 3.650 tỷ vào nông nghiệp, Hòa Phát chỉ thu về 2,7 tỷ trong quý II

(VNF) – Mặc dù đã đầu tư tới 3.650 tỷ vào nông nghiệp, đứng thứ 2 chỉ sau mảng kinh doanh thép, thế nhưng quý II vừa qua, Hòa Phát mới chỉ thu về 2,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Đầu tư 3.650 tỷ vào nông nghiệp, Hòa Phát chỉ thu về 2,7 tỷ trong quý II

Hòa Phát đang đầu tư rất lớn vào mảng nông nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, theo đó, doanh thu thuần quý II/2017 của Hòa Phát đạt 10.612 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2016.

Mặc dù doanh thu thuần tăng mạnh, tuy nhiên, lợi nhuận gộp của Hòa Phát lại giảm tới 14,9%, xuống còn 2.188 tỷ đồng, do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng vọt từ 68% lên 79,4%.

Trong kỳ, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng của Hòa Phát tăng rất mạnh, lần lượt ở mức 93% và 11%, tương ứng đạt 130 tỷ đồng và 217 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần theo đó càng sụt mạnh hơn với mức giảm 24%, xuống còn 1.797 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2017, Hòa Phát đạt lợi nhuận trước thuế 1.807 tỷ đồng, giảm 24,1% so với quý II/2016.

Đi sâu hơn, mảng sản xuất và kinh doanh thép tiếp tục đem về lợi nhuận trước thuế lớn nhất với 1.579 tỷ đồng. Kế đến là mảng sản xuất công nghiệp khác với 124 tỷ đồng, mảng kinh doanh bất động sản với 111 tỷ đồng. Cuối cùng là mảng nông nghiệp với 2,7 tỷ đồng.

Được biết, Hòa Phát hiện đã đầu tư tổng cộng 3.650 tỷ đồng vào nông nghiệp, cao hơn cả 2 lĩnh vực là sản xuất công nghiệp khác (2.186 tỷ đồng) và kinh doanh bất động sản (2.604 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Hòa Phát đạt 39.662 tỷ đồng, tăng 19,4% so với hồi đầu năm, tập trung chủ yếu ở Tài sản cố định (12.527 tỷ đồng), Hàng tồn kho (10.954 tỷ đồng).

Đặc biệt, Hòa Phát bất ngờ gia tăng lượng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng (kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm) lên đến 7.814 tỷ đồng, gấp 15,8 lần thời điểm 6 tháng trước đó.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2017 của Hòa Phát đạt 22.939 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 16.723 tỷ đồng, tăng 25%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 9.906 tỷ đồng, tăng 53,3%.

Tin mới lên