Nhân vật

DCM: Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến bất ngờ từ nhiệm

(VNF) - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM) vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT. Ông Tiến mới chỉ giữ ghế Chủ tịch HĐQT DCM hơn 6 tháng.

DCM: Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến bất ngờ từ nhiệm

Ông Bùi Minh Tiến

Ông Bùi Minh Tiến sinh ngày 10/02/1969, tại Đông Hưng, Thái Bình. Ông Tiến hiện là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại DCM. Hiện, PVN sở hữu 105.880.000 cổ phiếu DCM, tương ứng 20% vốn điều lệ. 

Ông Bùi Minh Tiến có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông mới được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch DCM từ đầu tháng 6/2018.

Trước khi giữ ghế chủ tịch DCM, ông Tiến là Chủ tịch Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (DPM) từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2018.

Trước đó, ông đã trải qua nhiều vị trí trong ngành dầu khí. Cụ thể, ông Tiến là Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 12 năm 2010.

Từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 3 năm 1993, ông Tiến là nhân viên Phòng Kinh tế kỹ thuật, XNLH Xây lắp Dầu khí (nay là Công ty thiết kế và Xây dựng Dầu khí).

Từ tháng 4 năm 1993 đến tháng 05 năm 1995, ông Tiến là thư ký Tổng giám đốc, Xí nghiệp Xây lắp Dầu khí, Bí thư Đoàn Thanh niên. 

Từ tháng 6 năm 1995 đến tháng 6 năm 1996, ông Bùi Minh Tiến giữ chức Phó Phòng Tổ chức hành chính, Xí nghiệp Thiết kế, Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí.

Từ tháng 7 năm 1996 đến tháng 7 năm 1998, ông Tiến là Thư ký phó tổng giám đốc, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Từ tháng 8 năm 1998 đến tháng 2 năm 2002, ông Tiến đảm nhận vị trí Trưởng Phòng Kế hoạch - Thương mại, Phó chủ tịch Công đoàn, Công ty Tư vấn Đầu tư xây dựng Dầu khí.

Từ tháng 2 năm 2002 đến tháng 6 năm 2003, ông Tiến là Phó Phòng Kinh doanh - Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí.

Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 5 năm 2007, ông Tiến giữ chức Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí. 

Tin mới lên