Tài chính

'Ông trùm chăn nuôi' Dabaco bất ngờ 'tấn công' lĩnh vực nhà ở xã hội

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HNX: DBC) vừa quyết định thành lập 2 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp.

'Ông trùm chăn nuôi' Dabaco bất ngờ 'tấn công' lĩnh vực nhà ở xã hội

Dabaco đang lên kế hoach chuyển cổ phiếu niêm yết từ sàn HNX sang sàn HoSE

Theo đó, Dabaco sẽ thành lập 1 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Công ty này sẽ có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, do Dabaco sở hữu 100% vốn. 
 
Đồng thời, Dabaco cũng thành lập thêm 1 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Công ty này có vốn điều lệ 43 tỷ đồng, do Dabaco sở hữu 100%. 

Dabaco cũng đang lên lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết từ sàn HNX sang sàn HoSE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018, DBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.857 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng đến 14% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ, còn hơn 338 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng cũng tăng đột biến 18,6 tỷ đồng, lên mức 72,4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 7,4 tỷ đồng, lên mức 64,2 tỷ đồng.

Vì vậy, dù doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế của DBC lại giảm nhẹ so với quý III/2017, đạt chưa đến 154 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2018, DBC ghi nhận tổng doanh thu 5.087 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán thức ăn gia súc đạt 2.306 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu. Doanh thu từ nuôi gia công, chế biến thực phẩm đạt 1.196 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng doanh thu. Doanh thu từ con giống đạt 630 tỷ đồng, chiếm 12,4%. Còn lại là doanh thu thương mại dịch vụ, bao bì….

Lợi nhuận sau thuế đạt 246,6 tỷ đồng, tăng đến 81% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lượng hàng tồn kho cuối kỳ còn 2.174 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản tăng gần 640 tỷ đồng, lên trên 7.626 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2018 DBC còn có gần 1.140 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, còn 418 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 255 tỷ đồng.

Tin mới lên