Tài chính

DHG: Mục tiêu doanh thu thuần năm 2018 đạt 4.017 tỷ đồng

(VNF) - Năm 2018, DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.017 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 768 tỷ đồng tăng 6,7% so với kết quả thực hiện năm trước.

DHG: Mục tiêu doanh thu thuần năm 2018 đạt 4.017 tỷ đồng

DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2018đạt 4.017 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố tờ trình đại hội cổ đông thường niên 2018 sẽ tổ chức vào ngày 28/3. Theo báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018, DHG đặt kế hoạch năm 2018 với doanh thu thuần 4.017 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với năm 2017. Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 768 tỷ đồng, tăng 6,7% so với kết quả thực hiện năm trước.

Trong kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020, HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần hơn 15%/năm, đến năm 2020 hơn 300 triệu USD; tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 7%/năm; trở thành nhà sản xuất thuốc generic lớn nhất Việt Nam, đạt 10% thị phần thuốc sản xuất trong nước.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của DHG.

Theo báo cáo, năm 2017, DHG đạt 4.063 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 93% kế hoạch, tăng trưởng 7,4% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế 719 tỷ đồng, đạt 89,9% kế hoạch, giảm 4,9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 643 tỷ đồng, giảm 6,7% so với năm 2016.

Lý giải về nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh năm 2017 không được như mong đợi, DHG cho hay do Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình kho trung tâm, bước đầu chuyển đổi chưa có sự chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, nên gặp nhiều khó khăn trong việc giao hàng hoá làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; việc phân phối sản phẩm, hàng gia công đều phụ thuộc vào đối tác,…

Cũng theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, DHG lên kế hoạch chia cổ tức 30% tiền mặt cho năm 2017, trong đó đã chi trả 25%, còn 5% dự kiến sẽ trả sau đại hội cổ đông. Tổng số tiền công ty chi trả cổ tức hơn 392 tỷ đồng.

Năm 2017, Hội đồng quản trị cùng các nhân sự cấp cao các ban khác đều không được thưởng do không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế khi chỉ thực hiện được 78% kế hoạch.

Năm 2018, Dược Hậu Giang dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%.

Dự kiến sáp nhập 2 công ty con 100% vốn

Được biết thêm, tại đại hội DHG cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV In Bao Bì DHG 1 (DHG PP1) và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG (DHG Pharma) vào DHG. Dự kiến thời điểm sáp nhập chậm nhất vào ngày 1/7/2018.

Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức DHG nhận toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của 2 công ty trên theo giá trị sổ sách tại thời điểm sáp nhập.

Sau khi nhận sáp nhập, DHG tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động 2 công ty con bị sáp nhập. Chi nhánh Hậu Giang, được DHG thành lập ngày 7/2/2018 sẽ nhận bàn giao từ 2 công ty trên.

Cả hai công ty được sáp nhập đều do DHG sở hữu 100% vốn. Trong đó Công ty In Bao Bì DHG 1 có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, chuyên sản xuất và kinh doanh bao bì nhựa, nhôm, giấy và in xuất bản phẩm. Còn Dược phẩm DHG có vốn 540 tỷ đồng, chuyên sản xuất thuốc, hóa dược; xuất khẩu dược phẩm.

Mục đích của việc sáp nhập là nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, tiết kiệm chi phí hoạt động. Đồng thời việc sáp nhập đảm bảo cho DHG được sản xuất, phân phối các sản phẩm dược do chính Công ty sản xuất tuân thủ theo quy định pháp luật (sau khi nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài).

Tin mới lên