M&A

DIG: Him Lam bán xong 5,3 triệu cổ phiếu, ước thu về 479 tỷ đồng

(VNF) - Giao dịch của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam được thực hiện trong phiên 5/4 và 6/4, với giá giao dịch trung bình của cổ phiếu DIG trong 2 phiên này là 90.250 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền có thể đã thu về là 479 tỷ đồng.

DIG: Him Lam bán xong 5,3 triệu cổ phiếu, ước thu về 479 tỷ đồng

DIG: Him Lam bán xong 5,3 triệu cổ phiếu, ước thu về 479 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả giao dịch, Him Lam đã bán xong hơn 5,3 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG). Số lượng cổ phiếu DIG mà Him Lam nắm giữ giảm từ gần 52,7 triệu đơn vị xuống còn hơn 47,3 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,54% xuống 9,48%.

Giao dịch được thực hiện trong phiên 5/4 và 6/4, với giá giao dịch trung bình của cổ phiếu DIG trong 2 phiên này là 90.250 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền mà Him Lam có thể đã thu về là 479 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất, Him Lam báo cáo đã bán xong hơn 5,9 triệu cổ phiếu DIG trong 2 phiên 17/1 và 21/1, chiếm 1,19% vốn của DIC Corp.

Trước đó trong năm 2021, cổ đông lớn này cũng nhiều lần bán ra số lượng lớn cổ phiếu DIG. Nếu như ở thời điểm tháng 8/2021, Him Lam nắm giữ hơn 87 triệu cổ phiếu DIG thì sau nhiều bán ra, tính đến nay số lượng đã giảm hơn 39 triệu đơn vị.

Trong một diễn biến mới đây, DIC Corp đã công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên với kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 48% so với năm ngoái, đạt 1.900 tỷ đồng trong năm 2022.

Ban lãnh đạo cũng lên kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2021 gồm: cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 17% (tương đương 85 triệu cổ phiếu) và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% (tương đương 25 triệu cổ phiếu), dự kiến thực hiện vào quý II/2022. Công ty đã chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10% cho năm tài chính 2019 vào tháng 3/2021 và cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 17% cho năm tài chính 2020 vào tháng 6/2021.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo DIG xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch phát hành quyền mua đề xuất gồm tổng cộng 100 triệu cổ phiếu với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành quyền là 1.000:164 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được mua tối đa 164 cổ phiếu mới).

Nếu đợt phát hành quyền được đăng ký hết với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, DIG có thể huy động tổng cộng 3.000 tỷ đồng thông qua vốn chủ sở hữu để đầu tư vào dự án Long Tân.

Cổ phiếu DIG mở cửa phiên 8/4 ở mức giá 83.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 41.500 tỷ đồng.

Tin mới lên