Đô thị

Đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức sẽ trình Bộ Xây dựng trước 15/10

(VNF) - Văn phòng UBND TP. HCM vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình về tiến độ thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM và đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức.

Đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức sẽ trình Bộ Xây dựng trước 15/10

Đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức sẽ trình Bộ Xây dựng trước 15/10.

Theo đó, về công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM và Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM thông qua; chậm nhất cuối quý III/2022 phải hoàn thành công tác lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương tham mưu, đề xuất cho UBND TP. HCM về kinh phí, nguồn vốn để thực hiện lập đồ án quy hoạch nêu trên theo quy định.

Về công tác lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 song song công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; chậm nhất trước ngày 15/7/2021 phải báo cáo UBND TP. HCM thông qua bộ đồ án quy hoạch.

Sau đó hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM thông qua đồ án quy hoạch trước ngày 15/8/2021, để kịp trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch trước ngày 15/10/2021.

Kinh phí lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách TP. Thủ Đức (phần chuyên môn kỹ thuật sử dụng hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa và đã được thông qua HĐND TP. Thủ Đức).

Đồng thời, giao UBND TP. Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương trình UBND TP. HCM xem xét phê duyệt đề cương nhiệm vụ công tác lập quy hoạch chung TP. Thủ Đức theo quy định. Cũng như giao UBND TP. Thủ Đức tổ chức thẩm định và phê duyệt tổng dự toán lập quy hoạch chung TP. Thủ Đức theo quy định. 

Bên cạnh đó, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương cung cấp các tài liệu, bản đồ hiện trạng địa chính, địa hình mới nhất có liên quan theo đề nghị của UBND TP. Thủ Đức để UBND TP Thủ Đức làm cơ sở lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức. Đồng thời, cung cấp cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc để Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm cơ sở lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM.

Tin mới lên