Thị trường

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được xuất nhập khẩu tại chỗ?

(VNF) - Cục hải quan TP. HCM vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan báo cáo vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được xuất nhập khẩu tại chỗ?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được xuất nhập khẩu tại chỗ? (Ảnh minh hoạ)

Trong quá trình thực hiện Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ, Cục Hải quan TP. HCM cho biết đã phát sinh một số vướng mắc.

Cụ thể, hiện nay, Cục Hải quan TP. HCM đã phát sinh nhiều trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp quyền xuất khẩu đề nghị được thực hiện hoạt động xuất khẩu tại chỗ hàng hóa doanh nghiệp mua tại Việt Nam, hoặc hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam. Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu chỉ được xuất khẩu hàng hóa mua tại Việt Nam; Hàng hóa do tổ chức kinh tế có đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài hoặc khu vực hải quan riêng, không có quy định cụ thể cho trường hợp xuất khẩu tại chỗ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì thế, đối với trường hợp này, Cục Hải quan TP. HCM không đủ căn cứ pháp luật để giải quyết thủ tục xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. HCM cho rằng, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP đều không có nội dung điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ  của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.Gần đây, Cục Hải quan TP. HCM tiếp nhận công văn số 130/XNK-CN ngày 31/1/2018 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trả lời về việc xuất khẩu tại chỗ của Công ty TNHH một thành viên Neumo.Theo  hướng dẫn này, liên quan đến hàng hóa được xuất khẩu tại chỗ, Cục Xuất nhập khẩu dẫn chiếu Điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và điểm C Khoản 3 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM để giải thích và hướng dẫn cho doanh nghiệp.Tuy nhiên, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 118/2015/QH13, nên Thông tư 04/2007/TT-BTM cũng đồng thời hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154/Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.Như vậy, hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nên Cục Hải quan TP. HCM gặp khó khăn khi hướng dẫn và giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Được biết, vướng mắc này đã được Cục Hải quan TP. HCM báo cáo Tổng cục Hải quan tại công văn số 3327/HQHCM-GSQL ngày 1/12/2016 nhưng đến nay Cục Hải quan TP. HCM vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 04/2007/TT-BTM.

Tin mới lên