Tài chính

DRC bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa công bố quyết định của Cục thuế TP. Đà Nẵng về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

DRC bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng tiền thuế

Trong đó số tiền phạt mà DRC phải nộp là gần 1,24 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 561 triệu đồng.

Nguyên nhân do Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đã thực hiện điều chỉnh khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán công ty trích trước cho phù hợp với doanh thu và một số chi phí khác làm lợi nhuận tính thuế thay đổi.

Phía công ty đã đưa ra giải trình rằng khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán là chế độ không thể thiếu của công tác bán hàng nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng. Căn cứ trên doanh thu, cuối mỗi kỳ công ty sẽ tính khoản chế độ này cho khách hàng và trừ vào các kỳ nhận hàng tiếp theo, khi đó công ty mới viết hóa đơn điều chỉnh phù hợp theo quy định.

Việc hạch toán trích trước các khoản chế độ nêu trên vào kỳ tháng 12/2016 là để đảm bảo tính chính xác trong việc xác định chi phí phù hợp với doanh thu trong kỳ theo nguyên tắc phù hợp của kế toán. Công ty cũng đã gửi ý kiến kiến nghị cho Kiểm toán Nhà nước nhưng không được chấp thuận.

Công ty đã thực hiện nộp số tiền phạt trên theo quyết định của Cục thuế TP. Đà Nẵng.

Quý I/2018, DRC đạt doanh thu 733 tỷ đồng, giảm 18,5%; lợi nhuận sau thuế 20,7 tỷ đồng, giảm hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo DRC, nguyên nhận lợi nhuận trong kỳ sụt giảm là bởi doanh thu giảm, đồng thời giá nguyên vật liệu tăng, chi phí bán hàng tăng do Công ty đẩy mạnh một số chính sách bán hàng và công tác xuất khẩu.

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông DRC đã thông qua kế hoạch doanh thu 4.592 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2017.

Tin mới lên