Đô thị

Dự án khu đô thị mới Phúc Ninh: Thập kỷ sa lầy của KBC

(VNF) – Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, tính đến nay, dự án khu đô thị mới Phúc Ninh vẫn chưa hoàn thành công tác giải tỏa mặt bằng và chủ đầu tư mới chỉ triển khai được 30% khối lượng công việc của dự án. So với tiến độ đầu tư phê duyệt, dự án đã chậm tới 9 năm.

Dự án khu đô thị mới Phúc Ninh: Thập kỷ sa lầy của KBC

Phối cảnh dự án khu đô thị mới Phúc Ninh

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố kết luận thanh tra dự án đầu tư xây dựng kinh doanh khu đô thị mới Phúc Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Theo kết luận thanh tra, dự án khu đô thị mới Phúc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết vào tháng 4/2003 với quy mô 120 ha. Tháng 9 cùng năm, UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc (nay là Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) làm chủ đầu tư dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Phúc Ninh.

Tháng 4/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 523 nâng diện tích quy hoạch dự án lên 138,92 ha. Đến tháng 11/2009, Sở Xây dựng Bắc Ninh lại ra văn bản phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Phúc Ninh với diện tích 136,47 ha.

Song song với việc phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, từ năm 2003 – 2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành hàng loạt văn bản thu hồi, bàn giao đất cho KBC thực hiện dự án đồng thời tiến hành bồi thường, giải tỏa mặt bằng.

Theo kết luận, đến thời điểm thanh tra, dự án đã giải phóng mặt bằng được khoảng 79ha và được cơ quan có thẩm quyền bàn giao, cắm mốc trên thực địa được khoảng 68ha. Diện tích còn lại tuy đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay chưa tổ chức bồi thường, hỗ trợ giải tỏa mặt bằng xong.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết đến nay,  KBC mới triển khai thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được khoảng 30% khối lượng công việc của dự án. So với tiến độ đầu tư phê duyệt, tiến độ thực hiện dự án đã chậm 9 năm.

Sự chậm trễ này có nguyên nhân từ cả tỉnh Bắc Ninh lẫn KBC. Cụ thể, các sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh chưa thường xuyên, chưa kiên quyết trong việc kiểm tra, đôn đốc KBC thực hiện dự án.

UBND thành phố Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan chưa có các biện pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ giải tỏa mặt bằng tại dự án khu đô thị mới Phúc Ninh; công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ dự án đạt hiệu quả thấp.

Về phía chủ đầu tư, KBC chưa tích cực trong việc triển khai dự án; một số hạng mục của dự án thực hiện cầm chừng; sự phối hợp của KBC với chính quyền địa phương và các sở, ngành có liên quan trong quá trình triển khai bồi thường, hỗ trợ của dự án còn nhiều hạn chế; chưa chủ động, tích cực thực hiện dứt điểm các cam kết hỗ trợ riêng của tổng công ty đối với người dân có đất bị thu hồi.

Các hạng mục đang thi công của dự án chưa được KBC hoàn thành, nhiều hạng mục chưa được triển khai; tại thời điểm thanh tra một số hạng mục công trình đang tiến hành thi công khi chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư do hết thời hạn hoạt động của dự án.

KBC cũng bị xác định là không tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư; công tác lập, lưu trữ hồ sơ đất đai, đầu tư xây dựng của dự án không đầy đủ.

Với các kết luận trên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND thành phố Bắc Ninh kiểm tra, đề xuất hướng xử lý về đất đã thu hồi và bàn giao cho KBC để thực hiện dự án, nhưng đến nay chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Đồng thời tính lại tiền sử dụng đất, phần diện tích đã bàn giao cho KBC (phần diện tích đã tính tiền sử dụng đất tại Quyết định 2229/QĐ-CT, ngày 23/12/2014 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh);

Giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND thành phố Bắc Ninh hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh cho thống nhất giữa diện tích đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt và diện tích đất đã thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ tại dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phúc Ninh; kiện toàn hội đồng bồi thường và có triển khai đền bù việc giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trên...

Ngoài ra, yêu cầu KBC phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh và các sở, ngành có liên quan tổ chức bồi thường, hỗ trợ dứt điểm diện tích còn lại để thực hiện dự án theo quy định;

Lập hồ sơ điều chỉnh lại dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có tâmt qutền điều chỉnh cho thống nhất diện tích đất quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt và diện tích đất đã thu hồi giao cho chủ đầu tư thực hiên dự án đã chậm tiến độ 9 năm này.

Tin mới lên