Tài chính

EVNGENCO3: Doanh thu nửa đầu năm 2022 tăng 19%, đạt 22.224 tỷ đồng

(VNF) - EVNGENCO3 ghi nhận doanh thu thuần luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 22.224 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

EVNGENCO3: Doanh thu nửa đầu năm 2022 tăng 19%, đạt 22.224 tỷ đồng

Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2022 được Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV) công bố, doanh thu thuần ghi nhận 11.471 tỷ đồng, tăng 16% so với quý II/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của EVNGENCO3 đạt 22.224 tỷ đồng, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, PGV đạt lợi nhuận gộp 2.511 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2%.

Trong bản tin nhà đầu tư, EVNGENCO3 cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty thủy điện Buôn Kuốp được huy động cao do thuỷ văn thuận lợi. Cụ thể, các nhà máy thuỷ điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 đã sản xuất 1,15 tỷ kWh, tăng 42% so với cùng kỳ và vượt 88% kế hoạch 6 tháng, doanh thu của nhà máy thuỷ điện Buôn Kuốp đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ. Các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ và Mông Dương cũng đạt kết quả tốt, doanh thu ước tính lần lượt đạt 10.988 tỷ và 5.248 tỷ, tăng trưởng 30% và 26% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 huy động không cao do khó khăn chung của thị trường nhiên liệu than nên doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, EVNGENCO3 ghi nhận 204 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 66% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận 961 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng 50,8% chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá USD/VND.

Kết thúc nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế đạt 1.529 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do hoạt động tài chính ghi nhận kết quả kém khả quan trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn tăng trưởng.

Năm 2022, công ty mẹ EVNGENCO3 đặt kế hoạch doanh thu 45.417 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.827 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng qua EVNGENCO3 đã lần lượt thực hiện được gần 50% chỉ tiêu doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận công ty mẹ.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, dư nợ vay của EVNGENCO3 ở mức 42.298 tỷ đồng, tức giảm gần 2.055 tỷ đồng so với đầu năm, đây là khoản vay chủ yếu bằng ngoại tệ USD và JPY (tính đến ngày 30/6/2022, USD đã tăng 2,16% và JPY giảm 13,68% so với đầu năm).

Ngày 5/7 vừa qua, EVNGENCO3 đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 15/7, công ty sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 29/7/2022.

Tin mới lên