Tiêu điểm

Fitch: Nợ công Việt Nam có thể xuống dưới 50% GDP vào năm 2019 nhờ nguồn thu cổ phần hóa

(VNF) - Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch vừa nâng mức xếp hạng tín nhiệm Việt Nam từ "BB-" lên "BB" do dự trữ ngoại hối tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Fitch: Nợ công Việt Nam có thể xuống dưới 50% GDP vào năm 2019 nhờ nguồn thu cổ phần hóa

Fitch dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,7%, dự trữ ngoại hối đạt 66 tỷ USD trong 2018

Fitch nhận định các chính sách trong điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã được cải thiện.

Xếp hạng nợ dài hạn bằng ngoại tệ của Việt Nam đã được nâng một bậc lên BB, với triển vọng ổn định. Việc nâng mức xếp hạng tín nhiệm này đưa Việt Nam vào nhóm nước có mức dự báo cao thứ hai, ngang bằng với Costa Rica.

Fitch dự đoán Việt Nam sẽ vẫn là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và nhanh nhất trong số các doanh nghiệp cùng ngành “BB”.

Theo tính toán của Fitch, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam trong 5 năm, tính từ 2013 đến cuối năm 2017 là 6,2%, vượt xa mức trung bình "BB" là 3,4%.

"Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,7% trong năm 2018, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của Quốc hội. Kinh tế trong nước được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất; đồng thời tiêu dùng cá nhân cũng rất lạc quan", trích từ thông cáo của Fitch.

Fitch đánh giá  dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã được cải thiện. Cụ thể, mức dự trữ ngoại hối trong năm 2017 đã tăng lên 49 tỷ USD từ 37 tỷ USD vào cuối năm 2016, được hỗ trợ bởi dòng vốn lớn và thặng dư tài khoản vãng lai.

Dự trữ ngoại hối được cải thiện sẽ là "một cú đệm" chống lại những cú sốc bên ngoài. Fitch dự báo "dự trữ ngoại hối sẽ tăng lên khoảng 66 tỷ USD vào cuối năm 2018, tương đương với mức dự phòng 3.1 tháng của CXP".

Theo tính toán của Fitch, nợ công của Việt Nam (nợ chính phủ bao gồm cả bảo lãnh) đã giảm từ 63,6% GDP vào cuối năm 2016 xuống 61,4% GDP vào cuối năm 2017 ; thấp hơn mức trần nợ 65% GDP mà Chính phủ đề ra.

Theo các tính toán nợ và thâm hụt mà Fitch đưa ra, nợ công Việt Nam có thể giảm xuống dưới 50% GDP vào năm 2019 do quá trình cố phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ mang lại nguồn thu đáng kể.

Mặc dù dòng tiền từ cổ phần hóa có thể giúp giảm nợ công nhưng Fitch cũng cảnh báo Việt Nam về "rủi ro nợ tiềm ẩn có thể phát sinh từ di sản mà các doanh nghiệp nhà nước" để lại. 

Bên cạnh các nhận định về tăng trưởng GDP, nợ công và dự trữ ngoại hối, Fitch cũng đưa ra một số cảnh báo đối với ngành ngân hàng của Việt Nam bao gồm hệ thống cấu trúc của ngân hàng còn yếu, bộ đệm vốn mỏng và lợi nhuận yếu.

 Ngoài ra, Fitch cũng bày tỏ nghi ngại về "những khoản nợ xấu của hệ thống ngân hàng vẫn chưa được báo cáo và chất lượng tài sản thực có thể yếu hơn so với quy định".

 

Tin mới lên