Tài chính

FPT: 11 tháng lãi ròng 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái

(VNF) - Theo thông tin từ FPT, 11 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

FPT: 11 tháng lãi ròng 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái

FPT: 11 tháng lãi ròng 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Theo thông tin vừa được Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) công bố, kết thúc 11 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 20.487 tỷ đồng và 3.571 tỷ đồng, tương đương 94% và 102% kế hoạch cả năm, tăng 21% và 35% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 48% và lợi nhuận trước thuế tăng 19%.

Kết thúc 11 tháng, lợi nhuận sau thuế FPT đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.421 tỷ đồng, tăng 24% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.952 đồng, tăng 23%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 17,4%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Tập đoàn cũng cho biết trong 11 tháng năm 2018, doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn tập đoàn.

Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 11.214 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 44% so với cùng kỳ, tương đương 106% và 112% kế hoạch lũy kế.

Trong khối công nghệ, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 7.468 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 33%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 27% so với cùng kỳ.

Khối viễn thông ghi nhận 8.062 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch lũy kế, tăng 16%, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.402 tỷ đồng, tăng 23%, tương đương 104% kế hoạch lũy kế.

Cũng theo FPT, trong khối viễn thông, FPT Online (hoạt động trong lĩnh vực nội dung số), đóng góp 21% lợi nhuận trước thuế khối viễn thông, tương đương 291 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế được cải thiện đạt 60,3% (11 tháng 2017: 53,2%).

Được biết, ngày 10/12 vừa qua, FPT Online đã niêm yết 14,08 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 110.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, FPT Online được định giá lên tới 1.550 tỷ đồng.

FPT cũng cho hay toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn. Cụ thể, trong 11 tháng năm 2018, thị trường nước ngoài đã mang về cho FPT 8.059 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.344 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 11 tháng năm 2017 lên mức 39% trong 11 tháng năm 2018.

Tin mới lên