Tài chính

FPT: 9 tháng lãi hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

(VNF) - Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.828 tỷ đồng, tăng 21% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.985 đồng, tăng 21%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

FPT: 9 tháng lãi hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

FPT báo lãi ròng hơn 2.300 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo thông tin vừa được Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) công bố, kết thúc quý III/ 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 16.261 tỷ đồng và 2.738 tỷ đồng, tương đương 106% và 115% kế hoạch lũy kế, tăng 21% và 33% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017, doanh thu của công ty giảm 48% và lợi nhuận trước thuế tăng 19%.

9 tháng, lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.828 tỷ đồng, tăng 21% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.985 đồng, tăng 21%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh các khối kinh doanh, doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn công ty. Cụ thể, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 8.835 tỷ đồng và 1.037 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 37% so với cùng kỳ, tương đương 108% và 110% kế hoạch lũy kế.

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 5.903 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, tăng 34%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng trên 26% so với cùng kỳ.

Khối viễn thông ghi nhận 6.485 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch lũy kế, tăng 16%, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.124 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế, tăng 20%.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tính đến ngày 30/9/2018, tổng số tân học sinh nhập học trên toàn hệ thống giáo dục FPT đạt khoảng 18.700 học sinh, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo công ty này, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực  tăng trưởng quan trọng của FPT. Cụ thể, sau 9 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực với 6.397 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.040 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 9 tháng đầu năm 2017 lên  mức 39% trong năm 2018.

Về mảng chuyển đổi số, doanh thu dịch vụ này tại thị trường nước ngoài đạt 1.178 tỷ đồng, tăng 40%, chiếm 20% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.

Trong 9 tháng, FPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với 2 tập đoàn là Carsberg và Shinhan Bank về cung cấp dịch vụ chuyển đổi số.

Tin mới lên