Tài chính

FPT Telecom: Lãi bán niên hơn 957 tỷ đồng, tăng trưởng gần 28%

(VNF) - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận sau thuế cao nhất (theo quý) hơn 496 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức kỷ lúc trước đó vào quý IV/2020 chưa đến 1%.

FPT Telecom: Lãi bán niên hơn 957 tỷ đồng, tăng trưởng gần 28%

FPT Telecom: Lãi bán niên hơn 957 tỷ đồng, tăng trưởng gần 28%

Doanh thu thuần quý II của FPT Telecom đạt hơn 3.201 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tăng chậm hơn ở mức gần 11%, giúp biên lãi gộp cải thiện từ mức 48,59% (quý II/2020) lên 50,67%.

Lợi nhuận gộp quý II đạt hơn 1.622 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.

FPT Telecom thu về hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong quý II, tăng 15% so với cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá và cổ tức được chia. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể so với quý II/2020 lần lượt ở mức 24,6% và 12,9%, đạt tổng giá trị hơn 1.033 tỷ đồng.

Chốt quý II, FPT Telecom báo lãi sau thuế hơn 496,6 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức lợi nhuận (theo quý) cao nhất của công ty này kể từ năm 2008. Trước đó, FPT Telecom từng đạt được mức lợi nhuận cao kỷ lục vào quý IV/2020, ghi nhận hơn 494 tỷ đồng, thấp hơn lợi nhuận quý II/2021 chưa đến 1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của FPT Telecom lần lượt đạt 6.126 tỷ đồng và 958 tỷ đồng, tương đương tăng 12,6% và 27,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, FPT Telecom lên kế hoạch doanh thu đạt 12.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.380 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và tăng 15% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch về doanh thu và 50% kế hoạch về lợi nhuận.

Quy mô tài sản của FPT Telecom tính đến cuối quý II đạt hơn 16.140 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản tiền và tương đương tiền giảm 11,6% về hơn 557 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng nhẹ gần 2% lên hơn 6.723 tỷ đồng.

Tổng giá trị khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi mà FPT Telecom ghi nhận cuối quý II là hơn 385 tỷ đồng, trong đó giá trị có thể thu hồi chỉ vỏn vẹn hơn 20,6 tỷ đồng. Công ty phải trích lập hơn 365 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu khó đòi tính đến ngày 30/6/2021.

Tổng nợ phải trả của FPT Telecom giảm nhẹ gần 3% về 10.268 tỷ đồng. Trong đó chiếm gần 63% là nợ vay dài hạn và ngắn hạn, đạt giá trị hơn 6.439 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm thì tổng nợ vay của FPT Telecom đã tăng 670 tỷ đồng, tuy nhiên so với cuối quý I thì nợ vay lại giảm 487 tỷ đồng.

Cổ phiếu FOX mở cửa phiên 29/7 ở mức giá 81.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 22.200 tỷ đồng.

Tin mới lên