Tin tức

Giá nhà đất phường Mộ Lao, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Mộ Lao, quận Hà Đông đã tăng 4,8%.

Giá nhà đất phường Mộ Lao, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Mộ Lao trung bình 6 tháng qua là 102,04 triệu đồng/m2

Giá nhà đất phường Mộ Lao, quận Hà Đông 6 tháng đầu năm

Phường Mộ Lao có 126,3 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 14 nghìn người. 

Giá nhà đất phường Mộ Lao có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Mộ Lao đứng ở mức 99,80 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá giảm nhẹ xuống 92,42 triệu đồng/m2.

Bước sang tháng 3 giá nhà đất phường Mộ Lao có sự tăng trưởng đáng kể khi vọt lên 107,60 triệu đồng/m2 so với tháng 1, tương đương tăng 7,8%.

Tuy vậy, đến tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất phường Mộ Lao lại có chiều hướng giảm xuống, đạt 103,92 triệu đồng/m2, trước khi hồi phục lên mốc 104,61 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm giá nhà đất phường Mộ Lao tháng 6/2018 đã tăng 4,8%.

Như vậy, giá nhà đất phường Mộ Lao trung bình 6 tháng qua là 102,04 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Mộ Lao tháng 6/2018 đã tăng 4,8%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Mộ Lao trong tháng 6/2018 như sau: đường An Hòa (89,12 triệu đồng/m2 mặt tiền; 71,30 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 57,93 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn văn Trỗi (91,51 triệu đồng/m2 mặt tiền; 73,21 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 59,48 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Thanh Bình (83,01 triệu đồng/m2 mặt tiền; 66,41 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 53,95 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Mỗ Lão (116,30 triệu đồng/m2 mặt tiền; 93,04 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 75,59 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Phùng Khoang (87,44 triệu đồng/m2 mặt tiền; 69,95 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 56,83 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường An Hòa (267.378 đồng/m2 mặt tiền, 231.728 đồng/m2 trong hẻm), đường Nguyễn Văn Trỗi (274.545 đồng/m2 mặt tiền; 237.939 đồng/m2 trong hẻm), đường Thanh Bình (249.042 đồng/m2 mặt tiền; 215.836 đồng/m2 trong hẻm), đường Mỗ Lão (348.903 đồng/m2 mặt tiền; 302.383 đồng/m2 trong hẻm), đường Phùng Khoang (262.320 đồng/m2 mặt tiền; 227.334 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Mộ Lao dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 104.612.000 đồng/m2.

Tin mới lên