Tin tức

Giá nhà đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tăng 22,4%

Giá nhà đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Xuân Đỉnh trung bình 6 tháng qua là 100,18 triệu đồng/m2

Giá nhà đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm 6 tháng đầu năm

Phường Xuân Đỉnh có 352,20 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 3 vạn người, kinh tế phát triển ổn định.

Giá nhà đất phường Xuân Đỉnh đã có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018 giá nhà đất phường Xuân Đỉnh đứng ở mức 82,18 triệu đồng/m2. Trong tháng 2 giá nhà đất giảm nhẹ xuống còn 80,77 triệu đồng/m2.

Bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Xuân Đỉnh tăng vọt lên 104,67 triệu đồng/m2 so với tháng 1, tương đương tăng 27,3%.

Đà tiếp tục tăng đến tháng 4 và tháng 5, đạt 116,44 triệu đồng/m2, trước khi rơi xuống mốc 100,63 triệu đồng/m2 trong tháng 6. So với đầu năm, giá nhà đất tháng 6 đã tăng 22,4%.

Như vậy, giá nhà đất phường Xuân Đỉnh trung bình 6 tháng qua là 100,18 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Xuân Đỉnh tháng 6 đã tăng 22,4%.

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Xuân Đỉnh trong tháng 6/2018 như sau: đường Đỗ Nhuận (108,48 triệu đồng/m2 mặt tiền; 86,78 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 70,51 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Phạm Văn Đồng (117,40 triệu đồng/m2 mặt tiền; 93,92 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 76,31 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Tân Xuân (97,61 triệu đồng/m2 mặt tiền; 78,09 triều đồng/m2 hẻm cấp 1; 63,44 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường khu đô thị Cổ Nhuế (107,96 triệu đồng/m2 mặt tiền; 86,37 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 70,17 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn Hoàng Tôn (87,92 triệu đồng/m2; 70,34 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 57,15 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại các con đường lần lượt là: đường Đỗ Nhuận (325.44 đồng/m2 mặt tiền; 282.05 đồng/m2 trong hẻm), đường Phạm Văn Đồng ( 352.203 đồng/m2 mặt tiền; 305.243 đồng/m2 trong hẻm), đường Tân Xuân (292.845 đồng/m2 mặt tiền; 253.799 đồng/m2 trong hẻm), đường khu đô thị Cổ Nhuế (321.901 đồng/m2 mặt tiền; 280.714 đồng/m2 trong hẻm), đương Nguyễn Hoàng Tôn ( 263.775 đồng/m2 mặt tiền; 228.605 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Xuân Đỉnh được dự báo sẽ giảm trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 100.533.000 đ/m2.

Tin mới lên