Tin tức

Giá nhà đất phường Phúc La, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Phúc La, quận Hà Đông đã tăng 9,6%.

Giá nhà đất phường Phúc La, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Phúc La trung bình 6 tháng qua là 82,86 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Phúc La, quận Hà Đông 6 tháng đầu năm

Phường Phúc La có 139 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 6 nghìn người. 

Giá nhà đất phường Phúc La có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Phúc La đứng ở mức 92,38 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá tăng nhẹ lên 92,46 triệu đồng/m2.

Bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Phúc La tăng mạnh lên mức 107,86 triệu đồng/m2, tương đương tăng 16,7%.

Tuy nhiên, đến tháng 4 và tháng 5 giá nhà đất phường Phúc La giảm còn 103,30 triệu đồng/m2. Đà giảm tiếp tục trong tháng 6, còn 101,21 triệu đồng/m2. Dù vậy, so với đầu năm, giá nhà đất phường Phúc La tháng 6/2018 vẫn tăng 9,6%.

Như vậy, giá nhà đất phường Phúc La trung bình 6 tháng qua là 82,86 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Phúc La tháng 6/2018 vẫn tăng 9,6%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Phúc La trong tháng 6/2018 như sau: đường vào khu đô thị Xa La (80,59 triệu đồng/m2 mặt tiền; 64,47 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 52,38 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Yên Bình (84,76 triệu đồng/m2 mặt tiền; 67,81 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 55,09 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), Đường Bạch Thái Bưởi (104,63 triệu đồng/m2 mặt tiền; 83,70 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 68;00 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn Công Trứ (87,69 triệu đồng/m2 mặt tiền; 70,15 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 57 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn Khuyến (118, 65 triệu đồng/m2 mặt tiền; 94,92 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 77,12 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường vào khu đô thị Xa La (241.773 đồng/m2 mặt tiền; 209.537 đồng/m2 trong hẻm), đường Yên Bình (254.301 đồng/m2 mặt tiền; 220.394 đồng/m2 trong hẻm), đường Bạch Thái Bưởi (313.896 đồng/m2 mặt tiền; 272.038 đồng/m2 trong hẻm), đường Nguyễn Công Trứ (263.085 đồng/m2 mặt tiền; 228.007 đồng/m2 trong hẻm), đường Nguyễn Khuyến (355.974 đồng/m2 mặt tiền; 308.511 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Phúc La dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 101.214.000 đồng/m2.

Tin mới lên