Tin tức

Giá nhà đất phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tăng 5,5%.

Giá nhà đất phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Trung Văn trung bình 6 tháng qua là 102,45 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 6 tháng đầu năm

Phường Trung Văn có 277,58 ha diện tích đất tự nhiên và số dân khoảng 3 vạn người. 

Giá nhà đất phường Trung Văn đã có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể trong tháng 1 và tháng 2/2018, giá nhà đất phường Trung Văn đứng ở mức 97,58 triệu đồng/m2. Sang tháng 3, mức giá này tăng 8,5% lên 105,95 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, đến tháng 4 và tháng 5 giá nhà đất phường Trung Văn bắt đầu giảm nhẹ xuống còn 105,32 triệu đồng/m2. Con số này tiếp tục giảm trong tháng 6, còn 102,95 triệu đồng/m2. Dù vậy, so với đầu năm, giá nhà đất phường Trung Văn tháng 6 vẫn tăng 5,5%.

Như vậy, giá nhà đất phường Trung Văn trung bình 6 tháng qua là 102,45 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Trung Văn tháng 6 đã tăng 5,5%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Trung Văn trong tháng 6/2018 như sau: đường Thanh Bình (100,18 triệu đồng/m2 mặt tiền; 80,14 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 65,11 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Trung Văn (83,97 triệu đồng/m2 mặt tiền; 67,17 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 54,58 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Lương Thế Vinh ( 146,07 triệu đồng/m2 mặt tiền; 116,86 triệu đông/m2 hẻm cấp 1; 94,95 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Phùng Khoang (107,16 triệu đồng/m2 mặt tiền; 116,86 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 94,95 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn Trãi (97,97 triệu đồng/m2 mặt tiền; 78,38 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 63,68 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại các con đường này lần lượt như sau: đường Thanh Bình (300.543 đồng/m2 mặt tiền; 260.471 đồng/m2 trong hẻm), đường Trung Văn ( 251.916 đồng/m2 mặt tiền; 218.327 đồng/m2 trong hẻm), đường Lương Thế Vinh ( 438.237 đồng/m2 mặt tiền; 379.805 đồng/m2 trong hẻm), đường Phùng Khoang (321.501 đồng/m2 mặt tiền; 278.634 đồng/m2 trong hẻm), đường Nguyễn Trãi (293.925 đồng/m2 mặt tiền; 254.735 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Trung Văn được dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 102.951.000 đồng/m2.

Tin mới lên