Tin tức

Giá nhà đất phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân  đã tăng  3,1%.

Giá nhà đất phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Thượng Đình trung bình 6 tháng qua là 114,58 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân 6 tháng đầu năm

Phường Thượng Đình có 11,212 ha diện tích đất tự nhiên và số dân khoảng 2 vạn người.

Giá nhà đất phường Thượng Đình có sự chuyển biến đáng kể trong 6 tháng qua. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Thượng Đình đứng ở mức 114,68 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá giảm nhẹ xuống 108,85 triệu đồng/m2.

Bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Thượng Đình tăng mạnh lên mức 123,89 triệu đồng/m2 so với tháng trước, tương đương tăng 13,8%.

Tuy nhiên, đến tháng 4 và tháng 5, mức giá giảm 10,4% xuống còn 110,96 triệu đồng/m2. giá nhà đất phường Thượng Đình được phục hồi trong tháng 6, đạt 118,18 triệu đồng/m2. So với đầu năm, giá nhà đất phường Thượng Đình tháng 6/2018 đã tăng 3,1%.

Như vậy, giá nhà đất phường Thượng Đình trung bình 6 tháng qua là 114,58 triệu đồng/m2.

So với đầu năm, giá nhà đất phường Thượng Đình tháng 6/2018 đã tăng 3,1%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Thượng Đình trong tháng 6/2018 như sau: đường Cư Lộc (114,17 triệu đồng/m2 mặt tiền; 91,33 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 74,21 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Khương Đình (113,46 triệu đồng/m2 mặt tiền; 90,77 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 73,75 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Giáp Nhất (104,66 triệu đồng/m2 mặt tiền; 83,73 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 68,03 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Nguyễn Trãi (103,19 triệu đồng/m2 mặt tiền; 82,55 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 67,07 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Cư Lộc (342.513 đồng/m2 mặt tiền; 296.845 đồng/m2 trong hẻm), đường Khương Đình (340.404 đồng/m2 mặt tiền; 295.017 đồng/m2 trong hẻm), đường Giáp Nhất (313.998 đồng/m2 mặt tiền; 272.132 đồng/m2 trong hẻm), đường Nguyễn Trãi (309.591 đồng/m2 mặt tiền; 268.312 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Thượng Đình dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 118.188.000 đồng/m2

Tin mới lên