Tài chính

Gilimex sắp phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) vừa quyết nghị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Gilimex sắp phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Gilimex sắp phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Cụ thể, Gilimex dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán bằng mệnh giá.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngày 30/6 tới, Gilimex sẽ thực hiện đợt chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức 1.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 17/6 vừa qua.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2021, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 864 tỷ đồng, báo lãi sau thuế 71 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 66% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ 2% so với hồi đầu năm, lên 2.760 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 805 tỷ đồng, xấp xỉ 30% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 685 tỷ đồng, tương đương 25% tổng tài sản; tồn kho đạt 557 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/6, cổ phiếu GIL tăng 800 đồng lên 59.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh đạt 193.000 đơn vị.

Tin mới lên