Tài chính

Gọi vốn bằng trái phiếu suy giảm vì dịch Covid-19

(VNF) - "Lượng phát hành trái phiếu tháng 2 thu hẹp, chỉ bằng 41% lượng phát hành trong tháng 1/2020 dù số ngày làm việc nhiều hơn do tháng 1 có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Qua đó phần nào phản ánh sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp", chuyên gia SSI nhận định về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2020.

Gọi vốn bằng trái phiếu suy giảm vì dịch Covid-19

Gọi vốn bằng trái phiếu suy giảm vì dịch Covid-19

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán SSI, trong tháng 2/2020 đã có 15 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng lượng phát hành là 5.574 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bất động sản phát hành 4.025 tỷ đồng, chiếm 72% lượng phát hành trong tháng.

"Lượng phát hành trái phiếu tháng 2 thu hẹp, chỉ bằng 41% lượng phát hành trong tháng 1/2020 dù số ngày làm việc nhiều hơn do tháng 1 có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Qua đó phần nào phản ánh sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp", chuyên gia SSI nhận định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam phát hành 1.943 tỷ đồng trái phiếu 5 năm chia làm 40 lô phát hành và là tổ chức phát hành nhiều nhất trong tháng 2/2020.

Trước đó, trong tháng 1/2020, doanh nghiệp này cũng đã phát hành 1.441 tỷ đồng trái phiếu 3 năm chia làm 30 lô. Toàn bộ đều có lãi suất cố định là 10.9%/năm và bên mua các cá nhân trong nước.

Lãi suất bình quân các lô phát hành trái phiếu Bất động sản trong tháng 2 là 11%/năm, giảm so với mức bình quân 11,73% của tháng 1/2020. Trong đó, lô phát hành có lãi suất cao nhất (12%/năm) là 50 tỷ đồng kỳ hạn 1 năm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Ánh Dương Hòa Bình.

Cơ cấu và giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2020

Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành 2 tháng đầu năm 2020 là 19.398 tỷ đồng với kỳ hạn bình quân 4,75 năm, lãi suất bình quân là 10,07%/năm.

Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản phát hành 11.639 tỷ đồng (chiếm 60%). Nhóm doanh nghiệp khác phát hành 6.001 tỷ đồng (chiếm 31%) bao gồm Sovico phát hành 2.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải phát hành 2.000 tỷ đồng, VinFast phát hành 950 tỷ đồng…

Chỉ có 2 NHTM phát hành trái phiếu là ACB (230 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm) và TPB (552 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm) đều là các trái phiếu đủ tiêu chuẩn tính vào vốn cấp 2.

Các nhà đầu tư cá nhân mua 2.572 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2, lũy kế 2 tháng 2020 mua 4.926 tỷ đồng, trong đó mua trái phiếu Bất động sản là 4.115 tỷ đồng, còn lại là mua trái phiếu TPBank, MBS, TCBS.

Các ngân hàng VPBank, MB, TPBank, Techcombank mua vào 2.738 tỷ đồng; TCBS mua 675 tỷ đồng trái phiếu VinFast; còn lại, dữ liệu của HNX ghi chung chung là "nhà đầu tư tổ chức".

Tin mới lên