Tài chính

GVR báo lãi quý II gần 1.360 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm

(VNF) - Kết thúc quý II/2021, "ông lớn" ngành cao su GVR báo lãi trước thuế 1.357 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

GVR báo lãi quý II gần 1.360 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm

GVR báo lãi quý II gần 1.360 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 5.687 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu vẫn là mảng sản xuất, kinh doanh mủ cao su với 3.294 tỷ đồng (tăng 88% cùng kỳ). Theo sau đó là mảng chế biến gỗ với 1.084 tỷ đồng (tăng 68%) và mảng kinh doanh sản phẩm cao su, đạt gần 880 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Trong điều kiện mức tăng của giá vốn thấp hơn đáng kể mức tăng của doanh thu (56%), GVR có lãi gộp gần 1.630 tỷ đồng, cao hơn 130% so với quý II/2020. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21% lên 28,6%.

GVR ghi nhận doanh thu tài chính gần 200 tỷ đồng, giảm 12% cùng kỳ; chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay cũng giảm 16% còn 143 tỷ đồng trong quý II/2021.

Khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết quý vừa qua đạt 86 tỷ đồng, cao hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng đến từ Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Dongwha - công ty do GVR sở hữu 49% vốn - đã góp đến gần 84 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần cùng kỳ.

Trong quý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng khá cao, lần lượt lên mức 102 tỷ đồng và 576 tỷ đồng, tương đương tăng 60% và 95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên bù lại, GVR có khoản lãi khác lên đến 266 tỷ đồng, cao hơn 116% cùng kỳ, do nguồn thu cây cao su thanh lý, gỗ đổ và tiền bồi thương gia tăng.

Kết thúc quý II, "ông lớn" ngành cao su báo lãi trước thuế 1.357 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 114 đồng lên 211 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GVR ghi nhận doanh thu thuần gần 10.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 2.380 tỷ đồng, lần lượt tăng 77% và 183% so với cùng giai đoạn năm 2020.

Dựa trên kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu (26.914 tỷ đồng) và 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm (4.564 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của GVR đạt 79.341 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền nhàn rỗi và tiền gửi dưới 12 tháng của GVR đạt 15.362 tỷ đồng (chiếm hơn 19% tài sản); hàng tồn kho đạt 3.174 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi đầu năm và chiếm 4% tài sản. Còn lại phần lớn là nhóm tài sản dài hạn với 57.172 tỷ đồng.

Nợ phải trả của GVR thời điểm cuối quý II ghi nhận ở mức 26.525 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn chiếm 2.258 tỷ đồng, giảm hơn 40% và nợ vay dài hạn chiếm 7.783 tỷ đồng, giảm 6,6%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 27/7, cổ phiếu GVR tăng 150 đồng lên 32.650 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt trên 4,3 triệu đơn vị.

Tin mới lên