Tài chính

Hà Nội: Thêm 363 'gương mặt' mới vào danh sách doanh nghiệp nợ thuế

(VNF) - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 441 đơn vị với số nợ 105,7 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019. Danh sách lần này đã công khai lần đầu 363 đơn vị nợ hơn 44,2 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó có 360 doanh nghiệp nợ 36,7 tỷ triệu đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2019.

Hà Nội: Thêm 363 'gương mặt' mới vào danh sách doanh nghiệp nợ thuế

Ảnh minh họa.

Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần bất động sản Thăng Long có MST: 0103267132 với số nợ hơn 2,7 tỷ đồng. Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 8/11/2019, công ty đã nộp 238 triệu đồng tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), số chưa nộp là 2,5 tỷ đồng. Có số nợ lớn thứ 2 là Công ty Cổ phần tập đoàn Đất Việt có MST: 0102828988  với số nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Cùng với đó là 3 đơn vị nợ 7,5 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực 1 có MST: 0100805463 với số nợ hơn 6,7 tỷ đồng.

Danh sách của Cục Thuế Hà Nội cũng công khai lại 78 đơn vị nợ 61,5 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018). Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại – Vinawaco 25 với số nợ hơn 12,8 tỷ đồng.

Tổng hợp số liệu đăng công khai từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu với 1.976 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 2.615,5 tỷ đồng.

Cơ quan này cũng đã công khai lại với 572 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 4.542,2 tỷ đồng. Các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018. Tổng cộng, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 2.548 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là 7.157,7 tỷ đồng.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết 10 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong kỳ, ngành thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Ngành thuế cũng đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tin mới lên