Tài chính

HAGL Agrico sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện tăng vốn

(VNF) - HAGL Agrico sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, theo đó việc bàn phương án tăng vốn sẽ bị lùi sang tháng 1/2021 thay vì tháng 12 năm nay.

HAGL Agrico sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện tăng vốn

HAGL Agrico (HNG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện tăng vốn thay vì lấy ý kiến bằng văn bản.

HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa thông qua việc hủy lịch chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.

Thay vào đó, HAGL Agrico sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để trình và lấy ý kiến trực tiếp của cổ đông công ty cho các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thay thế cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó việc bàn phương án tăng vốn sẽ bị lùi sang tháng 1/2021 thay vì tháng 12 năm nay. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/12.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập vào năm 2010 khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (công ty mẹ) thực hiện tái cấu trúc tập đoàn. Công ty hiện đang hoạt động với các sản phẩm chủ lực là cao su và cây ăn trái. Cổ phiếu HNG của công ty này được niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 7/2015, hiện đang được giao dịch ở quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của HAGL Agrico hiện vào khoảng 17.000 tỷ đồng.

Được biết, quý III/2020, HAGL Agrico đạt 600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước đóng góp chủ yếu từ sự tăng trưởng của doanh thu mảng trái cây. Mảng trái cây lại kinh doanh dưới giá vốn nên lỗ gộp mảng này lên tới 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty không còn nguồn thu từ thanh lý khoản đầu tư (doanh thu tài chính) cùng các chi phí. Kết quả, quý III, HAGL Agrico lỗ sau thuế 353 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL Agrico đạt 1.766 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38%; vẫn lỗ sau thuế 343 tỷ đồng nhưng đã giảm so với con số lỗ 1.741 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2020, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.307 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu có lãi. HAGL Agrico còn lỗ luỹ kế tới 2.663,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 24.407 tỷ đồng, tăng 1.127 tỷ đồng so với đầu năm.

Tin mới lên