Tài chính

Hai doanh nghiệp quân đội mắc hàng loạt sai sót trong báo cáo tài chính

(VNF) - Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho thấy có 2 doanh nghiệp quân đội là TCT Xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc Phòng, Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng mắc nhiều sai sót trong báo cáo tài chính và tồn đọng nhiều vấn đề tại doanh nghiệp.

Hai doanh nghiệp quân đội mắc hàng loạt sai sót trong báo cáo tài chính

Năm 2016, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiểm toán báo cáo tài chính của 170 doanh nghiệp thuộc 28 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT), công ty nhà nước; 02 chuyên đề và kiểm toán kết quả tư vấn định giá của 07 doanh nghiệp.

Về sai sót trong báo cáo tài chính, KTNN chỉ ra rằng, hầu hết các TĐ, TCT và doanh nghiệp có sai sót trong việc hạch toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính không đúng quy định; xóa nợ chưa đủ điều kiện[4]; hạch toán tăng tài sản cố định chưa kịp thời…

Trong khối doanh nghiệp quân đội, có hai TCT gồm TCT Xăng dầu Quân đội - Bộ Quốc phòng và Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng được chỉ ra là mắc nhiều sai sót và còn vấn đề tồn đọng tại doanh nghiệp.

Đối với TCT 319, KTNN đánh giá, quản lý nợ phải thu của TCT chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ quá hạn ở các đơn vị Công ty mẹ là 115,3 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Thương mại 319 là 16,8 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc gần 12,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV 319 miền Trung hơn 8,2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV 319.2 hơn 8,1 tỷ đồng.

Hệ số bảo toàn vốn nhà nước của TCT 319 - Bộ Quốc Phòng 1,08 lần. TCT cũng trích lập dự phòng thiếu 22,55 tỷ đồng. Tạm ứng nội bộ tồn đọng nhiều năm chưa thu hồi được tại Công ty TNHH MTV 319.1 - thuộc TCT 319 - là 13,24 tỷ đồng

Tại TCT 319, nhiều dự án phải dừng thực hiện gây lãng phí vốn như ở Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc: Dự án Khu du lịch vui chơi giải trí tại Tuần Châu Quảng Ninh, Dự án Xây dựng Xí nghiệp Vận tải Tây Nguyên tại Đắk Nông, Dự án Mỏ đá Kim Lũ - Quảng Bình.

Một số đơn vị chưa được góp đủ vốn điều lệ như Công ty TNHH MTV 319.3 thiếu 130 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 thiếu 41,30 tỷ đồng); TCT Xăng dầu Quân đội - BQP thiếu 91,16 tỷ đồng.

Các đơn vị thuộc 319 có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao bao gồm Công ty TNHH MTV 319.5 là 38,54 lần; Công ty TNHH MTV 319.2 là 26,27 lần; Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc 26,48 lần; Công ty TNHH MTV 319.1 là 15,08 lần; Công ty TNHH MTV 319 Miền Trung 14,08 lần.

TCT cũng bị nhắc nhở về công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể, các dự án gồm Mỏ đá Chóp Vung - Bình Thuận và Dự án tận thu đá thi công hồ chứa nước sân bay Biên Hòa chưa xây dựng hệ thống xử lý nước xả thải và chưa được cấp giấy phép xả thải theo quy định.

Về TCT Xăng dầu quân đội, KTNN cũng chỉ ra doanh nghiệp này có có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao với hơn 17 lần. TCT Xăng dầu Quân đội vẫn còn thiếu gần 91,16 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Xăng dầu Quân đội sai sót trong việc xóa nợ chưa đủ điều kiện hơn 66,6 tỷ đồng. TCT này cũng bị nhắc nhở về việc để đất bị lấn chiếm, tranh chấp hơn 0,47 ha và chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đất đai.

Người đại diện vốn tại TCT Xăng dầu Quân đội chưa thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định. Cụ thể, người đại diện vốn tại CTCP chế biến Xăng dầu Mỡ - Gas Quân đội chưa báo cáo việc công ty liên doanh không hoạt động dẫn đến nguy cơ mất vốn cao.

Tin mới lên