Tài chính

HBC đạt doanh thu đạt 10.766 tỷ, lợi nhuận trước thuế 568 tỷ đồng

(VNF) - Hòa Bình hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới và sẽ đổi tên, theo đó tập trung cho thế mạnh của mình là lĩnh vực xây dựng.

HBC đạt doanh thu đạt 10.766 tỷ, lợi nhuận trước thuế 568 tỷ đồng

Ngày 26/4, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và địa ốc Hòa Bình được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Place với rất nhiều thông tin quan trọng được công bố.

Tăng trưởng tốt

Theo kết quả kinh doanh, năm 2016 kết quả kinh doanh của Hòa Bình tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 10.766 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 150% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 568 tỷ đồng đạt 225% kế hoạch và tăng 586% so với năm 2015. 

Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty Hòa Bình, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiềm năng, căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT, HBC đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 là doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng.  

Tổng giá trị hợp đồng các công trình đang thi công tính đến thời điểm cuối quý III/2017 là 39.606 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2016 là 14.769 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký trong 3 quý còn lại của năm 2017 là 12.500 tỷ đồng. Do đó, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017 của HBC khá lạc quan. 

Bên cạnh đó, năm 2017 HBC tập trung đẩy mạnh đấu thầu các dự án D&B (Thiết kế & thi công), tổng giá trị trúng thầu các dự án D&B (Thiết kế & Thi công) trong quý I/2017 khoảng hơn 3.000 tỷ đồng với 2 dự án là DPT Residence và Times Garden Vĩnh Yên.

Khoác áo tập đoàn, cắt đuôi địa ốc

Đáng chú ý là Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ xem xét thông qua việc đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình".

Đây không chỉ là chuyện đổi tên thuần túy mà còn cho thấy sự thay đổi đáng kể về mô hình tổ chức theo hướng rộng hơn; cũng như thay đổi về chiến lược kinh doanh theo hướng chỉ tập trung cho xây dựng, không còn yếu tố địa ốc như trong tên gọi trước đây.

Để khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó của CBCNV, HBC cũng đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2017 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật.

Tin mới lên