Tài chính

HAGL bất ngờ đăng ký hoán đổi 20 triệu cổ phiếu HNG sau 1 tháng tạm hoãn

(VNF) – Với động thái đăng ký hoán đổi lần này, nhiều khả năng HAGL đã nhận được hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

HAGL bất ngờ đăng ký hoán đổi 20 triệu cổ phiếu HNG sau 1 tháng tạm hoãn

HAGL bất ngờ đăng ký hoán đổi 20 triệu cổ phiếu HNG sau thời gian tạm hoãn

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa đưa ra thông báo giao dịch cổ phiếu, theo đó, HAGL đăng ký hoán đổi 20 triệu cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) với mục đích chuyển đổi Trái phiếu hoán đổi.

Dự kiến sau giao dịch , tỷ lệ sở hữu cổ phần của HAGL tại HAGL Agrico sẽ giảm từ mức 70,45% xuống còn 67,84%.

Thời điểm 1 tháng trước, HAGL đã đưa ra thông báo giao dịch cổ phiếu, theo đó, 20 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico mà HAGL đăng ký hoán đổi lấy 200 tỷ đồng trái phiếu của Temasek đã không được giao dịch.

Lý do không thực hiện giao dịch cổ phiếu như đã đăng ký là vì HAGL đang chờ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

Với động thái đăng ký hoán đổi lần này, nhiều khả năng HAGL đã nhận được hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi của HAGL, 200 tỷ đồng trái phiếu của HAGL sẽ được chuyển đổi thành 20 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 2,61% tổng số cổ phiếu HNG đang lưu hành, với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số trái phiếu hoán đổi này là một phần của khoản trái phiếu hoán đổi trị giá 1.130 tỷ đồng được HAGL phát hành cho Northbrooks Invesments (Mauritius) Pte Ltd. (NIMP) - thành viên của Temasek - vào tháng 7/2011. Nhà đầu tư này có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên sang cổ phiếu HNG cho đến ngày đáo hạn, tức ngày 14/7/2017.

Tin mới lên