Tài chính

HAGL Agrico tính phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

(VNF) – HAGL Agrico dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Trước đó, cổ đông lớn nhất của HAGL Agrico là HAGL đã ra phê duyệt chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi do công ty này phát hành sang cổ phiếu của HAGL Agrico.

HAGL Agrico tính phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

HAGL Agrico sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ trong tháng 3/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa công bố Nghị quyết số 2002/17/NQ-HĐQT HAGL Agrico về việc chốt danh sách cổ đông với mục đích lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ. Nghị quyết được ký bởi Chủ tịch HAGL Agrico Đoàn Nguyên Đức.

Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện dự kiến đều trong tháng 3/2017.

Thực tế, việc HAGL Agrico thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ lần này chỉ là vấn đề thủ tục, bởi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hiện đang là cổ đông lớn nhất của HAGL Agrico với tỷ lệ sở hữu 70,45%. Đại diện sở hữu của HAGL tại HAGL Agrico chính là ông Đoàn Nguyên Đức.

Hiện tại, chưa có thêm chi tiết cụ thể về khoản nợ, tỷ lệ chuyển đổi cũng như chủ nợ tham gia chuyển nợ thành vốn góp. Tuy nhiên, chủ nợ nhiều khả năng là Northbrooks Invesments (Mauritius) Pte Ltd. (NIMP) - thành viên của Temasek.

Trước đó, HAGL đã ra nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi do công ty này phát hành sang cổ phiếu của HAGL Agrico

Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, 200 tỷ đồng trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 2,61% số cổ phiếu HNG đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/2 đến 24/3.

Theo đó, sau khi giao dịch thực hiện thành công, số lượng cổ phiếu HNG do HAG nắm giữ sẽ giảm xuống 496,158 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 67,84%.

Số trái phiếu hoán đổi này là một phần của khoản trái phiếu hoán đổi trị giá 1.130 tỷ đồng được HAG phát hành cho Northbrooks Invesments (Mauritius) Pte Ltd. (NIMP) - thành viên của Temasek - vào tháng 7/2011. Nhà đầu tư này có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên sang cổ phiếu HNG từ nay đến ngày đáo hạn, tức ngày 14/7/2017.

Tin mới lên