Tài chính

Hàng loạt trái chủ gia hạn nợ cho HAGL

(VNF) – Về cơ bản, tất cả các trái chủ đã gia hạn nợ cho HAGL.

Hàng loạt trái chủ gia hạn nợ cho HAGL

Tất cả các trái chủ đã gia hạn nợ cho HAGL, dù có sự khác biệt nhất định trong cách làm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của HAGL đạt mức 6.454 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với năm 2015. Trong đó, mảng bán bò vẫn đem lại doanh thu lớn nhất cho tập đoàn này với 3.536 tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm 2015.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần năm 2016 của HAGL tăng khá mạnh so với năm 2015, từ mức 70,3% lên mức 84,5%, cho thấy hiệu suất kinh doanh của HAGL vẫn đang trong xu hướng giảm. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến lợi nhuận gộp năm 2016 của HAGL giảm tới 46,1% so với năm 2015, đạt mức 1.000 tỷ đồng.

Về chi phí, tính riêng chi phí lãi vay 1.557 tỷ đồng trong năm 2016 đã bào mòn toàn bộ lợi nhuận gộp của HAGL. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của tập đoàn này đều tăng so với năm 2015, đạt lần lượt 163 tỷ đồng và 473 tỷ đồng. Năm 2016, HAGL cũng ghi nhận khoản lỗ khác 1.055 tỷ đồng, chủ yếu do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và lỗ thanh lý tài sản.

Kết thúc năm 2016, HAGL lỗ sau thuế 1.414 tỷ đồng, trong đó 1.020 tỷ đồng là lỗ sau thuế của công ty mẹ.

Một thông tin cũng rất đáng chú ý khác được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của HAGL, đó là hàng loạt chủ nợ trái phiếu, hay còn gọi là trái chủ, đã gia hạn nợ cho HAGL.

Gia hạn nợ HAGL

Về cơ bản, tất cả các trái chủ đã gia hạn nợ cho HAGL, dù bằng cách này hay cách khác

Tính đến hết quý IV/2016 đã có 4 trái chủ đồng ý gia hạn nợ theo cách đơn thuần cho HAGL so với thời điểm kết thúc quý III/2016.

Đầu tiên phải kể đến Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Ngày đáo hạn tối đa tính chung cho tất cả các khoản nợ của HAGL đối với ACBS tại thời điểm kết thúc quý III/2016 là ngày 18/06/2017, nay đã được nâng lên là ngày 18/06/2023. Tuy nhiên, không phải khoản nợ nào cũng được ACBS gia hạn, bởi ngày đáo hạn gần nhất vẫn giữ nguyên là ngày 27/04/2017.

Đối với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), VPBS lại đồng ý gia hạn với tất cả các khoản nợ còn lại của HAGL. Ngày đáo hạn gần nhất đối với các khoản nợ mà HAGL nợ VPBS hiện nay là ngày 28/11/2019, trong khi ngày đáo hạn xa nhất hiện là ngày 28/11/2021. Trước đây, ngày đáo hạn của tất cả các khoản nợ VPBS chỉ duy nhất có một ngày là 28/11/2017. Như vậy, VPBS đã gia hạn nợ cho HAGL từ 2 đến 4 năm.

Với trái chủ là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, ngày đáo hạn được gia hạn thêm khoảng từ 2 đến 5 năm.

Trái chủ còn lại là Công ty Cổ phần Chứng khoán Euro Capital vừa gia hạn lại vừa siết hạn khi dời ngày đáo hạn nợ là 17/12/2018 thành trong khoảng thời gian từ ngày 17/11/2017 đến ngày 17/11/2021.

Trong khi đó, HAGL lại "gia hạn" đối với trái chủ lớn nhất là BIDV và BSC bằng cách "trả nợ cũ, cho vay mới". Tất cả các khoản nợ trái phiếu của BIDV và BSC tại HAGL hiện đã được "làm mới" thành ngày 31/12/2016, ngày đáo hạn cũng theo đó mà tăng lên khoảng từ 1 đến 7 năm.

Tương tự, trái chủ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia cũng "làm mới" ngày phát hành thành 29/12/2016, kéo theo ngày đáo hạn nợ cũng tăng thêm từ 2 đến 5 năm so với trước đó.

Tin mới lên