Học thuật

Hệ số co giãn của nhu cầu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hệ số co giãn của nhu cầu (elasticity of demand) là gì?

Hệ số co giãn của nhu cầu là gì?

Hệ số co giãn của nhu cầu (elasticity of demand) là chỉ tiêu cho biết phản ứng của nhu cầu đối với những thay đổi trong giá cả, thu nhập, v.v... 

Hệ số co giãn của nhu cầu (elasticity of demand) là chỉ tiêu cho biết phản ứng của nhu cầu đối với những thay đổi trong giá cả, thu nhập, v.v... 

Trong trường hợp hệ số co giãn giá của nhu cầu, đó là tỷ lệ phần trăm thay đổi lượng cầu chia cho tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá cả trong một khoảng giá nhất định, chẳng hạn P0P1 (hình minh họa). 

Như vậy, hệ số co giãn giá của nhu cầu có thể được tính bằng công thức sau:

Trong đó, P0 là giá ban đầu, Q0 là lượng ban đầu, P1 là giá mới, Q1 là lượng mới.

hệ số co giãn giá của nhu cầu ε được tính trong một khoảng giá hay một cung trên đường cầu (hệ số co giãn cung), nên nó chỉ là đại lượng gần đúng cho hệ số co giãn cua rnhu cầu tại một điểm (hệ số co giãn điểm). Để tính chính xác hệ số co giãn điểm (ε0 - hệ số co giãn tại điểm 0) chúng ta sử dụng công thức dưới đây

Chúng ta dễ dàng nhận thấy hai công thức trên đem lại kết quả gần bằng nhau khi ΔQ và ΔP là những đại lượng rất nhỏ

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên