Thị trường

Hiệp hội Gas chính thức đổi tên thành Hiệp hội Khí Việt Nam

(VNF) - Thông tin này được ông Nguyễn Sỹ Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết tại đại hội Hiệp hội Gas Việt Nam nhiệm kỳ III (2019 – 2024) diễn ra sáng nay (18/12).

Hiệp hội Gas chính thức đổi tên thành Hiệp hội Khí Việt Nam

Hiệp hội Gas chính thức đổi tên thành Hiệp hội Khí Việt Nam

Ông Nguyễn Sỹ Thắng cho biết hiệp hội đã trình lên Ban Thường vụ về việc đổi tên Hiệp hội Gas Việt Nam thành Hiệp hội Khí Việt Nam. Sau khi họp, Ban Thường vụ đã quyết định đồng ý đổi tên.

Trước quyết định trên, hiệp hội đã có văn bản báo cáo lên Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ.

Ngày 16/12/2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số 9605 nhất trí cho tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ III và đồng ý đề nghị đổi tên thành Hiệp hội Khí. Trên cơ sở văn bản Bộ Công Thương, ngày 17/12, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 6343 chấp thuận ý kiến trên.

Theo ông Nguyễn Sỹ Thắng, việc đổi tên Hiệp hội Khí Việt Nam không ảnh hưởng đến tôn chỉ, mục đích hoạt động của hiệp hội.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng cho biết Hiệp hội Khí Việt Nam có tên tiếng anh là Vietnam Gas Association - Vietnam Gas. Đây là một tổ chức tự nguyện của các tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa lỏng (LPG), các sản phẩm khí có nguồn gốc từ dầu khí (LNG, CNG, DME, ETBE…), các dịch vụ, kinh doanh bao bì, phụ kiện, kỹ thuật liên quan đến khí (gọi tắt là Khí) hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhiệm vụ của hiệp hội là tham gia góp ý, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách có liên quan tới các hoạt động kinh doanh Khí nhằm thúc đẩy phát triển, sản xuất, kinh doanh Khí, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh…

Tin mới lên