Tài chính

HKB bị phạt 170 triệu đồng do chậm công bố thông tin và thông tin sai lệch

(VNF) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB).

HKB bị phạt 170 triệu đồng do chậm công bố thông tin và thông tin sai lệch

HKB bị phạt 170 triệu đồng do chậm công bố thông tin và thông tin sai lệch.

Theo đó, HKB bị phạt 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu tiền mặt trong báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017 và ngày 06/4/2017; các chỉ tiêu tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và đầu tư vào công ty con, chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố tại báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017.

Bên cạnh đó, HKB còn bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Năm 2016 và 2017, HKB công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với hàng loạt tài liệu như báo cáo tài chính  quý IV/2015; báo cáo tài chính văn phòng công ty và tổng hợp quý I, quý II/2016; báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét;...

Tin mới lên