M&A

Hóa chất Đức Giang (DGC) dự kiến phát hành thêm 22,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông báo kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Hóa chất Đức Giang (DGC) dự kiến phát hành thêm 22,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Hóa chất Đức Giang (DGC) dự kiến phát hành thêm 22,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 22,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương ứng tỷ lệ 20:3. Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới, nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2021.

Trong quý I/2021, DGC nhận doanh thu đạt 1.949,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 291,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28,2% và 46,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,1% lên thành 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,8% lên 430,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 42,4% lên 32,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 42,5% lên 114,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biết động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trong quý I/2021 do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng Phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón tăng, dẫn tới doanh thu tăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiết giảm chi phí điện năng, nguyên liệu đầu vào dẫn tới lợi nhuận gộp tăng.

Được biết, trong năm tài chính 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 16% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý I/2021 doanh nghiệp hoàn thành 26,5% kế hoạch lợi nhuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4, cổ phiếu DGC tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/cổ phiếu.

 

Tin mới lên