Tài chính

Hoa Sen: Lãi ròng quý II giảm gần 40%, nợ gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu

(VNF) – Tập đoàn Hoa Sen đang đối mặt với thực tế lợi nhuận suy giảm rõ rệt, cùng với đó là gánh nặng nợ đang rất lớn.

Hoa Sen: Lãi ròng quý II giảm gần 40%, nợ gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu

Hoa Sen đang sử dụng rất mạnh đòn bẩy tài chính

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2016 – 2017 (hay quý II/2017), theo đó, doanh thu quý II/2017 của Hoa Sen đạt 7.230 tỷ đồng, tăng tới 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù doanh thu tăng vọt, tuy nhiên tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng rất mạnh, từ 75,8% lên 84,9% đã khiến lợi nhuận gộp quý II/2017 của Hoa Sen chỉ đạt 1.091 tỷ đồng, thấp hơn 22 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016.

Tình hình càng khó khăn hơn khi tất cả các chi phí của Hoa Sen tăng với tốc độ rất cao, đặc biệt là chi phí lãi vay. Tính riêng trong quý II/2017, chi phí lãi vay của Hoa Sen lên đến 136 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng cũng tăng tới 51%, lên 425 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11,1%, lên 220 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) quý II/2017 của Hoa Sen chỉ đạt 271 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2016.

Dù vậy, tính chung trong 3 quý gần đây, lãi ròng của Hoa Sen vẫn tăng nhẹ 7,5%, đạt 1.127 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Hoa Sen đạt 17.425 tỷ đồng, tăng 41,6% so với 9 tháng trước, tập trung chủ yếu vào tài sản cố định (5.758 tỷ đồng), hàng tồn kho (5.654 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (2.375 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2017 của Hoa Sen đạt 4.975 tỷ đồng, tăng 20,5%. Nợ phải trả lên đến 12.449 tỷ đồng, tăng tới 52,2%, trong đó nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) đạt 10.828 tỷ đồng, tăng 87,2%.

Hệ số nợ của Hoa Sen theo đó tăng lên rất cao. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn này ở mức 2,5 lần; trong khi đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,18 lần.

Tin mới lên