Tài chính

Hoàn thuế giá trị gia tăng: Đã chi 80.000 tỷ đồng, còn gần 25.000 tỷ đồng

Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 80.389,6 tỷ đồng. Hiện, số dự toán hoàn thuế GTGT còn được sử dụng là 24.929,1 tỷ đồng.

Hoàn thuế giá trị gia tăng: Đã chi 80.000 tỷ đồng, còn gần 25.000 tỷ đồng

Tính đến 27/10, cơ quan Thuế các cấp ban hành 15.221 quyết định hoàn thuế với số tiền được hoàn là hơn 80.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến 27/10, cơ quan Thuế các cấp ban hành 15.221 quyết định hoàn thuế với số tiền được hoàn là 80.389,6 tỷ đồng.

Trong đó, hoàn cho xuất khẩu là 12.357 hồ sơ, với số tiền là 56.218 tỷ đồng; hoàn cho dự án đầu tư là 1.647 hồ sơ, với số tiền là 21.446,6 tỷ; hoàn cho lũy kế âm 12 tháng là 334 hồ sơ, với số tiền là 1.830,1 tỷ; hoàn cho các trường hợp khác là 883 hồ sơ, với số tiền là 894,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/10, tổng số chi hoàn thuế GTGT là 80.070,9 tỷ đồng. Trong đó: chi cho quyết định năm 2016 chuyển sang là 1.057 tỷ đồng; chi cho quyết định hoàn thuế năm 2017 là 79.013,9 tỷ đồng). Ngoài ra, số thu hồi hoàn thuế GTGT hạch toán giảm chi hoàn thuế GTGT là 853,3 tỷ đồng.

Hiện, số dự toán hoàn thuế GTGT còn được sử dụng là 24.929,1 tỷ đồng.

Trong công tác hoàn thuế điện tử, theo thống kê của cơ quan Thuế, tính đến ngày 29/10 đã có 2.155 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử. Con số này đạt 31,94% trên tổng số 6.747 doanh nghiệp đăng ký với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 5.295 hồ sơ. Tổng số tiền đề nghị hoàn thuế là 30.451 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.629 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 10.369 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, những tháng cuối năm, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, sẽ hoàn thành nâng cấp các ứng dụng TMS, BCTC, QLAC, iHTKK, eTAX đáp ứng việc trả trạng thái xử lý hồ sơ thuế điện tử.


Tin mới lên