Công nghệ

Hơn 7 triệu người Trung Quốc ở nước ngoài bỏ về quê khởi nghiệp

(VNF) - Trong bối cảnh chính phủ đang có những chính sách thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp tại các vùng nông thôn, hơn 7 triệu lao động Trung Quốc ở nước ngoài đã lựa chọn quay trở về quê hương để khởi nghiệp.

Hơn 7 triệu người Trung Quốc ở nước ngoài bỏ về quê khởi nghiệp

11% người lao động ở nước ngoài lựa chọn quay trở lại các vùng nông thôn Trung Quốc khởi nghiệp. (Ảnh minh họa)

Theo dữ liệu của Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã hội, trong quý IV/2017 có khoảng 11% người lao động ở nước ngoài lựa chọn quay trở lại các vùng nông thôn Trung Quốc và xây dựng cơ sở kinh doanh của riêng mình.

Bộ này ước tính trung bình mỗi cơ sở khởi nghiệp quy mô nhỏ giúp tạo ra 4 việc làm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân này vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn và mặt bằng.

Theo các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn, nếu lao động trở về từ nước ngoài, sinh viên đại học và các cựu binh lựa chọn khởi nghiệp tại vùng nông thôn sẽ được hưởng chính sách ưu tiên.

Những người lao động trở về từ nước ngoài thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp đã hoạt động được 1 năm trở lên sẽ được cấp một khoản trợ cấp.

Trong trường hợp ngân sách cho phép, các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn cũng sẽ được trợ cấp để mua mới trang thiết bị sản xuất hoặc vận chuyển về nước các máy móc ở nước ngoài

Tin mới lên