Bất động sản

Huế tìm nhà đầu tư cho dự án nhà ở, thương mại và công viên giải trí hơn 4.600 tỷ đồng

(VNF) - Theo nguồn tin của VietnamFinance, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huế tìm nhà đầu tư cho dự án nhà ở, thương mại và công viên giải trí hơn 4.600 tỷ đồng

Huế tìm nhà đầu tư cho dự án Khu ở - Thương mại và Khu công viên vui chơi 4.671 tỷ.

Theo đó, dự án Khu Ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng chi phí thực hiện là 4.671 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật không quá 24 tháng. Tiến độ đầu tư được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 75% tổng diện tích đất dự án cho nhà đầu tư.

Cũng theo Sở Xây dựng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là trong quý II/2022.

Theo công thông tin điện tử của tỉnh này, vào tháng 7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, nằm trên địa bàn phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện với diện tích khoảng 22,31 ha. 

Dự án hình thành nên khu ở kết hợp khu thương mại dịch vụ cao cấp, khu công viên vui chơi giải trí cấp thành phố, đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí của người dân và khách du lịch, bổ sung một số các thiết chế còn thiếu của khu đô thị.

Sau khi được lựa chọn, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng cho đơn vị, tổ chức có chức năng theo quy định để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất, quỹ đất thuộc dự án. 

Đồng thời, nhà đầu tư thực hiện đầu tư đồng bộ công trình HTKT trên toàn bộ phạm vi dự án; Nhà đầu tư dành 20% tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định và thực hiện đầu tư các công trình trên đất.

Đối với khu công viên vui chơi, giải trí cấp thành phố tại lô CX3: Trong bất cứ trường hợp nào, Nhà đầu tư đều phải ưu tiên đầu tư xây dựng hình thành đối với khu công viên vui chơi giải trí tại khu đất CX3 thuộc phạm vi dự án làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất khác. 

Trong đó, các công trình thương mại, dịch vụ và biểu diễn tại khu đất CX3 phải gắn liền với các hoạt động vui chơi giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn, mới lạ nhất hiện nay. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cây xanh, mặt nước, cảnh quan trong khu công viên vui chơi giải trí tại khu đất CX3 trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

Tin mới lên