Thị trường

Hủy đăng ký công ty đại chúng, đại diện Thaco nói gì?

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) kể từ ngày 1/1/2021. Điều này đồng nghĩa với việc Thaco sẽ không cần công khai các số liệu tài chính, các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông...

Hủy đăng ký công ty đại chúng, đại diện Thaco nói gì?

Hủy đăng ký công ty đại chúng, đại diện Thaco nói gì?

Chia sẻ với VietnamFinance, ông Nguyễn Một, giám đốc truyền thông Thaco, cho biết ngày 14/5/2021, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) do từ ngày 1/1/2021, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực thi hành “Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ với cơ cấu cổ đông”.

Theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP. HCM, tại thời điểm ngày 3/3/2021, Thaco không đáp ứng điều kiện vì 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ chưa tới 3% nên Thaco đã phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau một năm, UBCKNN sẽ xem xét hủy tư cách công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo của công ty. Trong thời gian này, Thaco vẫn thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm nhận được thông báo hủy công ty đại chúng theo quy định. Đồng thời, Thaco vẫn duy trì cung cấp cho cổ đông đầy đủ các thông tin.

“Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 5 này để thông qua các báo cáo tài chính, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh 2020, kế hoạch 2021, chiến lược phát triển trong thời gian tới và công tác quản trị điều hành”, giám đốc truyền thông của Thaco cho biết.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/5, tờ The Korea Times dẫn một nguồn tin từ tập đoàn Emart (Hàn Quốc) cho biết, ban giám đốc tập đoàn này đã quyết định bán 100% cổ phần của Công ty Emart Việt Nam cho Thaco.

Sau thỏa thuận này, tập đoàn Emart sẽ không còn điều hành siêu thị Emart tại Việt Nam. Thay vào đó, siêu thị này sẽ hoạt động dưới dạng nhượng quyền thương mại do Thaco quản lý và trả phí bản quyền cho Emart.

Xem thêm: E-mart rút khỏi Việt Nam, bán đại siêu thị cho Thaco?

Tin mới lên