Tài chính

Kê khai sai tiền thuế, Hodeco bị xử phạt

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) vừa nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Kê khai sai tiền thuế, Hodeco bị xử phạt

Kê khai sai tiền thuế, Hodeco (HDC) bị xử phạt.

Cụ thể, Hodeco nhận Quyết định số 10825/QĐ-XPVPHC ngày 1/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thông qua việc Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu kê khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Trong đó, Hodeco đã kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 phải nộp bao gồm phạt sai khai thuế là 58,4 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 14,63 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà Hodeco phải nộp là hơn 73,05 triệu đồng.

Trước đó, ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco đã bán ra 200.000 cổ phiếu HDC. Giao dịch được thực hiện vào ngày 16/11/2022 theo phương thức khớp lệnh.

Lý do thực hiện giao dịch được ông Thuận đưa ra là “bị bán giải chấp do công ty chứng khoán thiếu tinh thần trách nhiệm và thiện ý, hạ tỷ lệ margin về 0 một cách đột ngột, mặc dù đã liên hệ đảm bảo nộp tiền trong buổi sáng ngày 16/11/2022”.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu mà ông Thuận nắm giữ tại Hodeco còn hơn 10,4 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 9,65%).

Bên cạnh đó, ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hodeco cũng bị bán giải chấp 804.600 cổ phiếu HDC để giảm sở hữu từ 4,17% về còn 3,42% vốn điều lệ.

Lý do giao dịch là bị bán giải chấp do "công ty chứng khoán thiếu tinh thần trách nhiệm và thiện ý, hạ tỷ lệ margin về 0 một cách đột ngột, nên mặc dù đã liên hệ đề xuất trong vòng 1 tuần sẽ bổ sung tài sản nhưng không được chấp thuận". Như vậy, Chủ tịch và Tổng giám đốc Hodeco bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu HDC.

Ngay sau khi có báo cáo về giao dịch trên, ông Đoàn Hữu thuận cũng đã đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu HDC nhằm mục đích đảm bảo tỷ lệ nắm giữ sau khi bị bán giải chấp cổ phiếu ngày 16/11/2022.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 22/11-21/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Thuận sẽ sở hữu trở lại hơn 10,6 triệu cổ phiếu HDC, tương ứng tỷ lệ 9,84%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, doanh thu thuần của HDC đạt 344 tỷ đồng; lãi gộp đạt 132 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, các loại chi phí tăng khá mạnh: chi phí tài chính tăng 83%, đạt 18 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 2,6 lần, đạt 3,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 64%, đạt 11 tỷ đồng.

Công ty cũng chịu lỗ từ công ty liên kết 6 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quý III/2022, HDC vẫn có lãi trước thuế 93 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của HDC đạt 4.622 tỷ đồng, tăng 22%. Cơ cấu tài sản nổi bật là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 64%, đạt 1.200 tỷ đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đạt 991 tỷ đồng, tăng 54%; trong khi hàng tồn kho giảm nhẹ 4% còn 1.786 tỷ đồng.

Tin mới lên