Hồ sơ VNF

Kết luận thanh tra một số nội dung của dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra theo đơn tố cáo một số nội dung của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Kết luận thanh tra một số nội dung của dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra theo đơn tố cáo một số nội dung của dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Trong đó, về việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói tăng thêm 6,5 triệu Euro, kết luận nêu rõ hợp đồng trọn gói về dịch vụ tư vấn thực hiện dự án , ngay khi được triển khai đã nảy sinh các tồn tại, bất cập, bất hợp lý làm phát sinh những vướng mắc giữa các bên (Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Tư vấn Systra, các cơ quan thẩm quyền phía Việt Nam và các đơn vị liên quan khác).

Dự án có quy mô lớn và phức tạp đầu tiên áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới của nước ngoài vào Việt Nam nhưng hợp đồng chỉ xác định thời gian 25 tháng, với tổng giá trị 10,6 Euro là không khả thi, khó đáp ứng và chưa lường hết được các yêu cầu trong việc thực hiện dự án đặc biệt này.

Tiếp đó, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận việc thực hiện gói thầu về rà phá bom mìn, vật nổ đoạn cầu cạn và khu vực depot của nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô có dấu hiệu vi phạm pháp luật là có cơ sở.

Theo kết luận, thực tế đến thời điểm thanh tra công tác nghiệm thu và thanh quyết toán vẫn chưa hoàn thành, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chính là hồ sơ nghiệm thu khối lượng không đảm bảo, có dấu hiệu sai khối lượng thi công; hồ sơ hoàn công chưa đúng quy định, có hiện tượng không đúng với thực tế và không đúng với phương án kỹ thuật được phê duyệt.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Kết luận thanh tra theo đơn tố cáo một số nội dung của dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội tại đây.

Tin mới lên