Tài chính

Khách hàng lớn của TCM nộp đơn phá sản tại Tòa án Mỹ

(VNF) - Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc khách hàng Mỹ của công ty là Sears Holdings đã chính thức phá sản.

Khách hàng lớn của TCM nộp đơn phá sản tại Tòa án Mỹ

Khách hàng lớn của TCM nộp đơn phá sản tại Tòa án Mỹ

Ngày 15/11 tới, phiên tòa phá sản của Công ty Sears Holdings (Nasdaq: SHLD) sẽ được tiến hành tại Mỹ.

Trong danh sách các công ty con của Sears Holdings nộp đơn phá sản có 2 đơn vị đang giao dịch với Dệt may Thành Công, là Công ty Sears, Roebuck và Công ty Kmart. Hiện, doanh thu 2 công ty này chiếm 7% tổng doanh thu hàng năm của Thành Công.

Hiện, TCM đang nỗ lực tham gia vào quá trình Tòa án giải quyết thủ tục phá sản theo luật định để thu hồi số tiền hàng bán chưa được thanh toán.

Theo báo cáo tài chính quý III/2018 (chưa soát xét) mà TCM công bố, doanh thu hợp nhất quý III của công ty đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 86,5%, lên gần 97 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất là 2.827 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế tăng 25%, lên 213,5 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2018 là 3.196 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.  Trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn 1.988 tỷ đồng, gồm hàng tồn kho 955 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn gần 580 tỷ đồng. Tài sản dài hạn 1.207 tỷ đồng (tài sản cố định 1.046 tỷ đồng).

Theo bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của TCM là 1.966 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn 1.649 tỷ đồng, nợ dài hạn 317 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 1.229 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 542 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 360 tỷ đồng.

Trong năm 2018, TCM đặt mục tiêu doanh thu là 3.166  tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 189,45 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành được 89% kế hoạch doanh thu và 112% chỉ tiêu lợi nhuận.

 

 

Tin mới lên