Đô thị

Khánh Hòa được làm chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

(VNF) - Chính phủ đồng ý cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa được làm chủ đầu tư đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa phương này.

Khánh Hòa được làm chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Khánh Hòa được chỉ định thầu thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam theo thẩm quyền (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc bổ sung quy hoạch điện khí LNG và điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch điện VIII, bổ sung quy hoạch đối với Nhà máy điện Tua bin khí LNG Vấn Phong 2 với công suất 1.500MW tại Khánh Hòa.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) nhưng cần tính toán cân đối chung về nguồn điện và phụ tải trong khu vực, tránh việc mất cân đối và phải đầu tư hệ thống truyền tải lớn; tinh thần chung là phát triển năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tại chỗ của chính nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối với phát triển điện khí LNG cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng quy hoạch, ưu tiên cho các tỉnh còn nhiều khó khăn, không có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và Khánh Hòa tập trung quy hoạch sản xuất các nguồn điện tái tạo khác.

Về đầu tư tổ hợp hóa dầu, sản xuất hydrogen và kho khí, điện khí LNG để khai thác hiệu quả tiềm năng khí từ Lô 125 và 126 tại bể Phú Khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc nghiên cứu phát triển và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước là cần thiết, góp phần phát triển kinh tế và tăng tính tự chủ về năng lượng.

Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư cụm kho khí LNG tại tỉnh Khánh Hòa theo đề xuất của PVN; khuyến khích PVN nghiên cứu, hợp tác sản xuất hydrogen và amoniac xanh.

Do đó, Thủ tướng giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với PVN và các cơ quan có liên quan nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các công việc tiếp theo khi có kết quả sau khoan Tìm kiếm Thăm dò cam kết.

Các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ dầu khí liên quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong trường hợp có Phát hiện thương mại dầu khí tại lỗ 125 và 126. 

Cùng với đó, Chính phủ đồng ý chủ trương phân cấp cho tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Khánh Hòa xác định rõ các dự án đề xuất phân cấp theo nguồn vốn và loại dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân cấp theo quy định.

Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ Tinh trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án giao thông trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và việc chỉ định thầu đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tin mới lên