Bất động sản

Thủ tướng: Khánh Hòa cần có trung tâm KHCN đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm

(VNF) - Về lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần TP. Cam Ranh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần lưu ý việc nghiên cứu quy hoạch theo hướng xây dựng trung tâm khoa học công nghệ (KHCN) đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm.

Thủ tướng: Khánh Hòa cần có trung tâm KHCN đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm

Thủ tướng: Khánh Hòa cần có trung tâm KHCN đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến thống nhất chủ trương nghiên cứu quy hoạch đường cất hạ cánh số 3 Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Khánh Hòa theo định hướng của Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, việc đầu tư cần xem xét, nghiên cứu vào thời điểm thích hợp. Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa Cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng để kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh theo công suất thiết kế.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đồng ý chủ trương cho nghiên cứu xây dựng sân bay phục vụ charter thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, gắn với phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và “huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp” theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Để thực hiện vấn đề này, Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định hiện hành.

Về lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần TP. Cam Ranh, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đưa “huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay sinh thái, hiện đại, đẳng cấp quốc tế” và “tạo nền tảng để Khánh Hòa trở thành trung tâm của khu vực và cả nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tốt việc lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm song song với việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, tỉnh này cần lưu ý việc nghiên cứu quy hoạch theo hướng xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế và định hướng thu hút các cơ sở giáo dục và y tế đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm.

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và đầu tư, nhất là mục tiêu hoàn thành Trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế (nếu được quy hoạch và nghiên cứu thực hiện) trước tháng 10 năm 2025, Chính phủ cho phép tỉnh Khánh Hòa thực hiện đồng thời nhiệm vụ, đồ án và các loại quy hoạch; việc thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Riêng về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương tại Khánh Hòa, Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập và giao UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Viện Hải dương học Nha Trang và Trung tâm trí tuệ toàn cầu tại đô thị mới Cam Lâm.

Chính phủ cũng đồng ý có cơ chế đặc thù gắn kết chặt chẽ hợp tác công tư (đầu tư công - quản lý tư hoặc lãnh đạo công - quản trị tư) và đầy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nhanh chóng chuyển giao, ứng dụng công nghệ đại dương cho phát triển kinh tế biển.

UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể về cơ chế đặc thù, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.

Tin mới lên