Tiêu điểm

Kho bạc Nhà nước có nữ Phó tổng giám đốc mới

(VNF) - Bộ Tài chính vừa trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Huệ, Cục trưởng Quản lý ngân quỹ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước có nữ Phó tổng giám đốc mới

Bà Trần Thị Huệ nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Tại hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, bà Trần Thị Huệ chia sẻ đây là trách nhiệm vinh dự nhưng cũng hết sức nặng nề.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước. Kho bạc thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức vụ Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Tạ Anh Tuấn trước đây là Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó được chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính và  được điều chuyển về lại Kho bạc Nhà nước.

Bộ cũng trao các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2018 đối với ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và bà Trần Kim Vân, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, hiện Kho bạc Nhà nước Việt Nam do ông Tạ Anh Tuấn làm Tổng Giám đốc và có 3 Phó tổng giám đốc.

Tin mới lên