Tiêu điểm

Kiểm toán Nhà nước 'chỉ mặt' 6 tỉnh thành sử dụng sai quy định gần 180 tỷ đồng

(VNF) - 6 tỉnh nói trên gồm: Hải Dương 140,7 tỷ đồng, Ninh Bình 28 tỷ đồng, Quảng Bình 5,3 tỷ đồng, Bến Tre 3,6 tỷ đồng, Bắc Ninh 0,88 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 0,4 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước 'chỉ mặt' 6 tỉnh thành sử dụng sai quy định gần 180 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước 'chỉ mặt' 6 tỉnh thành sử dụng sai quy định gần 180 tỷ đồng

Kết quả kiểm toán ngân sách bộ, ngành và ngân sách địa phương của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phát hiện một số tỉnh thành phân bổ kế hoạch vốn cho một số dự án chưa đầy đủ thủ tục đầu tư hoặc không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra còn có tình trạng phân bổ vượt tổng mức đầu tư hoặc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Cụ thể, tỉnh Cao Bằng phân bổ vốn đầu tư vượt tổng mức đầu tư được duyệt cho 17 dự án, Đà Nẵng phân bổ vượt tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho 195 danh mục dự án, Bến Tre cũng phân bổ vượt tổng kế hoạch vốn trung hạn cho 4 dự án.

Tính đến 31/12/2019, một số địa phương vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản với giá trị lớn, như Ninh Bình 6.338 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.805 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.702 tỷ đồng, Phú Thọ 1.075 tỷ đồng

Bên cạnh đó, các tỉnh vẫn để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới với tổng số tiền lên tới 1.922,3 tỷ đồng, gồm: Bắc Ninh 670,9 tỷ đồng; Hà Tĩnh 300,3 tỷ đồng; Hải Dương 500,1 tỷ đồng; Phú Thọ 260,6 tỷ đồng...

Theo Kiểm toán Nhà nước, có 9/18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa báo cáo đầy đủ nợ đọng thuế, số nợ thuế qua kiểm toán phát hiện tăng thêm 1.923 tỷ đồng, gồm: Đà Nẵng 1.378 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 373 tỷ đồng, Lạng Sơn 93 tỷ đồng, Hà Tĩnh 38 tỷ đồng, Lâm Đồng 35 tỷ đồng

Có 2/18 địa phương ứng trước dự toán ngân sách trung ương nhưng chưa bố trí để thu hồi 1.785,7 tỷ đồng, gồm: Lâm Đồng 1.535 tỷ đồng, Lai Châu 250,7 tỷ đồng

Có 9/18 địa phương sử dụng sai nguồn 366 tỷ đồng, gồm: Long An 209 tỷ đồng, Lâm Đồng 99,2 tỷ đồng, Trà Vinh 20,4 tỷ đồng, Ninh Bình 17,3 tỷ đồng, Bến Tre 9,1 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6,7 tỷ đồng, Lạng Sơn 2 tỷ đồng, Bắc Ninh 0,8 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số đơn vị tại 7/18 địa phương chưa trích lập đủ nguồn cải cách tiền lương theo quy định 2.145,7 tỷ đồng, điển hình là Bà Rịa Vũng Tàu với 1.840,7 tỷ đồng.

Thống kê cũng cho thấy có 6/18 địa phương sử dụng sai quy định 179,2 tỷ đồng, gồm: Hải Dương 140,7 tỷ đồng, Ninh Bình 28 tỷ đồng, Quảng Bình 5,3 tỷ đồng, Bến Tre 3,6 tỷ đồng, Bắc Ninh 0,88 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 0,4 tỷ đồng.

Kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và các chương trình mục tiêu quốc gia tại 10/18 địa phương còn tồn chưa hoàn trả ngân sách trung ương 722,9 tỷ đồng, gồm: Đà Nẵng 183,8 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 128,9 tỷ đồng, Long An 105,4 tỷ đồng, Ninh Bình 69,8 tỷ đồng, Trà Vinh 63,3 tỷ đồng, Hà Tĩnh 52,9 tỷ đồng, Lâm Đồng 20,9 tỷ đồng.

Tin mới lên