Tài chính

Kiến nghị truy thu hơn 35 tỷ đồng từ thanh tra chuyên ngành hải quan

Trong quý I/2019, toàn hệ thống hải quan đã thực hiện 22 cuộc thanh tra chuyên ngành. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là trên 35 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là trên 4 tỷ đồng.

Kiến nghị truy thu hơn 35 tỷ đồng từ thanh tra chuyên ngành hải quan

Kiến nghị truy thu hơn 35 tỷ đồng từ thanh tra chuyên ngành hải quan.

Theo báo cáo từ Thanh tra Bộ Tài chính, trong quý I/2019, Tổng cục Hải quan tập trung lực lượng tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt, nội dung đều bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của bộ.

Theo đó, đối với công tác thanh tra chuyên ngành, trong quý I/2019, toàn hệ thống hải quan đã thực hiện 22 cuộc tại 22 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là trên 35 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là trên 4 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 56 tỷ đồng, bao gồm cả số thực hiện kiến nghị của thời kỳ trước.

Bên cạnh công tác thanh tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Kiểm tra sau thông quan và các cục hải quan địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan. Kết quả, tổng số cuộc kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 413 cuộc; số tiền ấn định thuế là hơn 382 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 90 tỷ đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước là trên 404 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị thời kỳ trước.

Cùng với đó, trong quý I/2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với các mặt hàng: rượu, ma túy, tiền chất và các chất gây nghiện, khoáng sản, kim loại quý, thuốc lá... Qua đó, các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì bắt giữ 2.502 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 60 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 24 tỷ đồng.

Tin mới lên