Tài chính

Kinh doanh qua mạng, đa cấp, games vào tầm ngắm thanh, kiểm tra thuế 2019

(VNF) - Trong năm 2019, ngành thuế sẽ tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế (dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản); thanh tra, kiểm tra đối với một số ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh qua mạng, đa cấp, games,…)

Kinh doanh qua mạng, đa cấp, games vào tầm ngắm thanh, kiểm tra thuế 2019

Kinh doanh qua mạng, đa cấp, games sẽ vào tầm ngắm thanh, kiểm tra thuế 2019. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong năm 2018, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.394 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 100,81% kế hoạch năm 2018; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.302 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.978 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.411 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286,5 tỷ đồng đạt 71,01% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 593 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.637,88 tỷ đồng; giảm lỗ 4.808 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 7.291,72 tỷ đồng.

Nhận định về công tác thanh, kiểm tra thuế năm 2018, đại diện Tổng cục Thuế cho biết ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã lập và giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho Cục Thuế các địa phương (phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 18,5% số lượng người nộp thuế đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế).

Cơ quan này cũng sẽ tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn đúng đối tượng có rủi ro cao để đưa vào danh sách các doanh nghiệp cần thanh tra, kiểm tra; các DN sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; các DN được hưởng ưu đãi thuế; tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử,… góp phần tăng thu cho NSNN.

Cùng với đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đôn đốc nộp số xử lý sau thanh, kiểm tra vào NSNN. Thực hiện đôn đốc nộp đẩy đủ, kịp thời số tiền thuế phải thu theo kiến nghị, kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Tổng cục Thuế, vẫn còn một số khó khăn và hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, theo cơ quan này, công tác thanh, kiểm tra thuế có những chuyển biến mạnh mẽ về cách thức, phương pháp triển khai đem lại hiệu quả, tăng cả về chất và lượng nhưng ở một số lĩnh vực như chuyển nhượng vốn, bất động sản, thương mại điện tử... giải pháp chống thất thu chưa thực sự hiệu quả.

Tổng số tiền thuế nợ có khả năng thu tính đến 31/12/2018 so với thời điểm 31/12/2017 đã giảm 5,7%; tuy nhiên, tổng số tiền thuế nợ trên tổng thu vẫn còn cao.

Năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó: tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017;

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (+16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, Tổng cục Thuế cho hay về công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, cơ quan này sẽ chỉ đạo toàn ngành phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Bộ và Tổng cục giao.

Theo đó, đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế; phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Trong đó, ngành thuế chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá.

Ngành thuế sẽ tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế (dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản); thanh tra, kiểm tra đối với một số ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh qua mạng, đa cấp, games,…) đúc rút và trao đổi đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

Cùng với đó, ngành thuế cũng đặt mục tiêu hoàn thành chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng lộ trình như: xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra thuế và ghi nhật ký thanh tra, kiểm tra thuế điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tin mới lên