Thị trường

Kosy được khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió 150MW tại Kon Tum

(VNF) - UBND tỉnh Kon Tum đồng ý cho phép Công ty cổ phần Kosy được khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển và nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy điện gió có công suất dự kiến 150MW tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Kosy được khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió 150MW tại Kon Tum

Ảnh minh họa.

Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư và đề nghị của Sở Công Thương, UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất chủ trương và cho phép Công ty cổ phần Kosy được khảo sát, đánh giá tiềm năng, nghiên cứu đầu tư dự án trên địa bàn huyện Kon Plông với diện tích khu vực khảo sát khoảng 1.350ha.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, các hoạt động nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện trong khu vực cho phép khảo sát, nghiên cứu và chỉ sử dụng cho các hoạt động như chuẩn xác vị trí xây dựng cột đo gió, khảo sát địa chất, địa hình.

Thời gian khảo sát, nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió của nhà đầu tư không quá 12 tháng.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công ty cổ phần Kosy trong quá trình khảo sát nghiên cứu loại bỏ diện tích ảnh hưởng đến đất canh tác lúa nước (nếu có), đất ở nông thôn, đất quốc phòng, đất chồng lấn với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được thống nhất chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư, đất quy hoạch xây dựng các công trình khác; không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có và hoạt động sản xuất, đời sống của người dân tại khu vực. Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có và thực hiện nghiêm Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

“Sau khi có kết quả khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió, Công ty cổ phần Kosy gửi báo cáo về Sở Công Thương để phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh Kon Tum theo quy định. Quá thời hạn khảo sát, nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió và tổ chức đo gió nêu trên, nếu đơn vị không báo cáo kết quả khảo sát, thì chủ trương trên không còn hiệu lực và Công ty KOSY có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng cho chủ sử dụng đất theo quy định”, UBND tỉnh Kon Tum cho biết.

Trước đó, vào tháng 8/2021, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã cho phép Công ty Cổ phần Kosy khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án khu đô thị - dịch vụ Sao Mai, thành phố Kon Tum. Chủ trương khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký.

Hồi tháng 4/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị - dịch vụ Sao Mai, thành phố Kon Tum.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc thôn 2 và thôn 4 xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum với diện tích khoảng 60ha.

Tin mới lên