Thị trường

Kỳ vọng Luật Hợp tác xã sửa đổi tạo 'cú hích' tăng tốc kinh tế tập thể

(VNF) - Hợp tác xã (HTX) là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp khoảng 4% GDP. Hoạt động của HTX tác động trực tiếp đến khoảng 7 triệu thành viên và đời sống của hàng chục triệu người thuộc hộ gia đình thành viên từ đó góp phần làm tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành viên, của bản thân HTX và của toàn bộ nền kinh tế.

Kỳ vọng Luật Hợp tác xã sửa đổi tạo 'cú hích' tăng tốc kinh tế tập thể

Toàn cảnh buổi tọa đàm "Góp ý về dự thảo Luật HTX sửa đổi" ngày 5/7.

Ngày 5/7, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đối với đại diện các tổ hợp tác, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã của 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và một số tỉnh Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chủ trì sự kiện.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, phát triển khu vực Kinh tế tập thể (KTTT) là chủ trương xuyên suốt và nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đều khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: “KTTT, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển”.  

Gần đây nhất, ngày 16/6/2022, tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của khu vực KTTT trong giai đoạn mới, khẳng định KTTT là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Luật HTX năm 2012 đã thể chế hóa cụ thể hơn chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 13-NQ/TW, tiếp cận gần hơn với bản chất, giá trị, nguyên tắc của HTX trên thế giới và bước đầu đã tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động của các HTX.

Tuy nhiên, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 cho thấy, phát triển khu vực KTTT còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đồng thời, hiện tại, các quy định về giải thể cũng phức tạp, gây khó khăn cho việc rút khỏi thị trường của các HTX. Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, đến hết năm 2020, có khoảng 2.044 HTX khó khăn trong giải thể do vướng mắc quy định của Luật HTX năm 2012.

Ngoài hạn chế nói trên, Luật HTX 2012 còn chưa đảm bảo nguyên tắc mở cho thành viên khi gia nhập và rút khỏi HTX; các quy định về cơ cấu, tổ chức, quản lý HTX còn chưa phù hợp.

Cũng tương tự như vậy, các thông tin về hoạt động sản xuất - kinh doanh của HTX còn thiếu minh bạch, chưa bảo đảm độ tin cậy; chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước còn cứng nhắc; quy định về tài sản, tài chính của HTX còn nhiều bất cập; chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước thiếu trọng tâm…

Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) cụ thể hoá 5 nhóm chính sách: Nhóm chính sách về hoàn thiện các quy định về bản chất HTX, phát triển thành viên HTX; Nhóm chính sách về mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện; Nhóm chính sách về mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho HTX phát triển; Nhóm chính sách về hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hợp tác; Nhóm chính sách về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Dự thảo sẽ nhấn mạnh một số điểm mới, được kỳ vọng mang tới cho khu vực kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế hợp tác sự bứt phá trong giai đoạn tới.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), ngay từ đầu năm 2022, Bộ KH&ĐT đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, trong đó có LMHTX Việt Nam triển khai các hoạt động chuẩn bị xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) như: tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); thực hiện các chuyến khảo sát, tọa đàm tại các địa phương.

Cuộc tọa đàm tại Đà Nẵng là một trong các hoạt động quan trọng, giúp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) có cơ hội trực tiếp lắng nghe ý kiến của đại diện các tổ chức kinh tế hợp tác, của các cơ quan quản lý, các cơ quan có liên quan ở địa phương đóng góp cho Dự thảo Luật sửa đổi.

“Đây là thời điểm tốt để chúng ta tận dụng, xác định đúng hướng đi, tháo gỡ các rào cản, tạo động lực mạnh mẽ thu hút sự tham gia và đóng góp của các thành viên cho khu vực kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế hợp tác để mang lại các cơ hội thay đổi căn bản cho khu vực này trong thời gian tới”, Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong đó có đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến lần một đối với Dự án Luật này tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới đây và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV - tháng 5/2023. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật HTX (sửa đổi) này.
Tin mới lên